skip to Main Content
 • Všechny aktuality
 • advent
 • Bazilika Božího hrobu
 • Česká magistrální delegace OESSH
 • Covid-19
 • Deal of Century
 • dějiny řádu
 • doba postní
 • Edwin Frederick O’Brien
 • Fernando Filoni
 • historie
 • investitura
 • Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka
 • Katedrála sv. Václava
 • křížová cesta
 • Latinský patriarchát
 • média
 • modlitba
 • patriarchové a hlavy místních církví v Jeruzalémě
 • Pierbattista Pizzaballa
 • Povýšení sv. Kříže
 • publikace
 • Řád ve světě
 • Rada velmistra
 • řádová ročenka
 • řádové oslavy
 • řádové svátky
 • sbírka na Svatou zemi
 • Svatá země
 • Svatý stolec
 • Velehrad
 • Velikonoce
 • velmistr OESSH

„K překonání zdí a neúspěchů je nutná důvěra“

Rozhovor s Mons. Pierbattistou Piazzaballou, administrátorem Latinského patriarchátu Palazzo della Rovere v Římě, sídlo Rady velmistra Řádu Božího hrobu, bylo 21. 10. dějištěm konference vysílané online, která se věnovala tématu „Svatá země a Střední Východ. Aktuální události a možné perspektivy“.…

Římská oslava svátku Panny Marie, Královny Svaté země ONLINE

O svátku Panny Marie, Královny Svaté země, řádový velmistr obvykle pořádá recepci v římském Paláci della Rovere, reprezentačním sídle Řádu Božího hrobu. Zároveň se obvykle koná i podzimní zasedání Rady velmistra. V důsledku omezení, které s sebou přinášejí současná epidemiologická opatření, vyzval velmistr…

V Arcibiskupském paláci se žehnalo knize Rytíři, dámy a poutníci

Dne 7. října se v Andělském sále Arcibiskupského paláce konala prezentace nové knihy magistrálního delegáta Tomáše Parmy Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Vzhledem k aktuálním restrikcím v…

Covid-19: Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země, zrušena

Česká magistrální delegace řádu Božího hrobu naplánovala na sobotu 24. 10. 2020 oslavu svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou měl sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles Balvo. V důsledku aktuální…

Rytíři, dámy a poutníci – vychází nová kniha o řádu Božího hrobu

Počátkem října 2020 vychází na Univerzitě Palackého mimořádný publikační počin, kniha Rytíři, dámy a poutníci. Bohatě vypravená publikace komplexně mapující dějiny řádu Božího hrobu, plná barevných ilustrací a čítající takřka 450 stran, je určena nejen zájemcům o problematiku rytířských řádů,…

Noví rytíři české magistrální delegace

Dne 14. září 2020 se na slavnost Povýšení sv. Kříže v duchovním sídle české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka konala třetí novodobá investitura rytířů Božího hrobu. Ve srovnání s předchozími dvěma slavnostními investiturami, jež proběhly v olomoucké…

Řád Božího hrobu pomáhá Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě proti COVID-19

Třicet tisíc rytířů a dam Řádu Božího hrobu z různých světadílů má od května 2020 ještě více na srdci situaci bratří a sester ve Svaté zemi, kteří jsou těžce zasaženi zdravotnickou a hospodářskou krizí, kterou způsobila epidemie COVID-19. Navzdory celosvětově…

Oslava svátku Povýšení svatého Kříže a řádová investitura

Jeden z hlavních řádových svátků, slavnost Povýšení sv. Kříže, oslaví česká magistrální delegace ve svém duchovním sídle na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Oslavy začínají v 17.00 hodin investiturou nových členů, po níž následuje mše svatá slavená velkopřevorem magistrální delegace…

Svátek sv. Pia X.

Dne 21. srpna slaví církev i řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat rytíři a dámy Božího hrobu plnomocné odpustky, když složí…

Řád Božího hrobu je centrální institucí katolické církve

Papež František schválil dne 11. května 2020 nový Statut Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, který dává nové institucionální zakotvení řádové činnosti. Předchozí statut, schválený v roce 1977, vznikl před vydáním Kodexu kanonického práva v roce 1983, a proto bylo nutné…

Setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích

Dne 26. června 2020 se uskutečnilo setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích. Započalo mší svatou, kterou sloužil velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během mše svaté proběhlo i požehnání zámecké soukromé kaple a uložení ostatků sv. Jana Sarkandera. Při mši…

Bazilika Božího hrobu otevřena

V neděli 24. května 2020 se po dvou měsících znovu otevírá bazilika Božího hrobu a Zmrtvýchvstání v Jeruzalémě. Oznámení ve společné nótě františkánského kustoda Svaté země, Otce Francesca Pattona, řeckého ortodoxního patriarchy Teofila III. a arménského patriarchy Nourhana Manougiana také upřesňuje…

Prosba o pomoc studentům škol Latinského patriarchátu jeruzalémského

Výzva – COVID-19 Urgentní výzva k pomoci potřebným rodinám studentů navštěvujících školy Latinského patriarchátu v Jordánsku a v Palestině Katolická církev ve Svaté zemi se vždy pyšnila svou pevnou přítomností svých institucí a svou schopností významně přispívat v oblastech vzdělávání,…

Střední východ: Svatý stolec požaduje řešení dvou národů a dvou států

Dne 20. května 2020 byl arcibiskup Mons. Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy vatikánského Státního sekretariátu, telefonicky kontaktován Saebem Erekatem, generálním sekretářem Organizace pro osvobození Palestiny a jedním z hlavních vyjednavačů palestinské samosprávy. Erekat informoval Svatý stolec o…

Jan Lata hostem v pořadu Uchem jehly

Rytíř české magistrální delegace JUDr. Jan Lata, Ph.D., byl hostem v pořadu České televize „Uchem jehly“. Rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem se týkal i řádu Božího hrobu jeruzalémského. Záznam pořadu můžete zhlédnout zde:

Covid-19: výzva velmistra k mimořádné podpoře Svaté země

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, zřídil prostřednictvím Rady velmistra mimořádný fond pro podporu Svaté země na pomoc v boji s důsledky pandemie Covid-19. S jeho  poselstvím se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů a hlav církví ve Svaté zemi k izraelským projektům jednostranné anexe

Pozastavení mírového středovýchodního procesu mezi Izraelci a Palestinci umožnilo zrod série jednostranných plánů Izraele na anexi některých zajordánských oblastí. Tento projekt, podporovaný především stranami konzervativního křídla, vzbuzuje vážné a bolestné otázky o možnosti dospět vůbec k nějaké mírové dohodě, která…

Řádová ročenka „Jerusalem Cross 2019–2020“

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2019–2020, kterou je možno otevřít či stáhnout v pěti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu. Úvodní slova kardinála Filoniho v českém překladu naleznete na našich stránkách.

Velkopáteční křížová cesta (pandemie 2020)

Pro velkopáteční modlitbu připravila Rada vemistra všem členům Řádu text modlitby křížové cesty, jež byla napsána se zvláštním zřetelem k situaci pandemie koronaviru Covid-19. Rytíři a dámy mohou text využít k meditaci o Umučení Páně na Velký pátek, a sjednotit…

Velikonoční poselství kardinála velmistra: „Kde je Bůh?“

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

Sbírka pro Svatou zemi přesunuta na 13. září

Prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri, oznámil, že se souhlasem papeže Františka byla přesunuta sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Tradičně se v celém katolickém světě koná na Velký pátek, ale tentokrát uskuteční v neděli 13. září.…

Postní poselství kardinála velmistra

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

První bohoslužba kardinála velmistra Filoniho

Kardinál Fernando Filoni sloužil jako nový velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v sobotu 1. února 2020 v římském kostele Santo Spirito in Sassia mši svatou. S jeho kázáním se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů ve Svaté zemi k „Deal of Century“

Po podrobném prozkoumání mírového plánu Spojených států amerických pro Blízký východ, známého i jako „Deal of Century“ (Dohoda století), a poté, co jsme prozkoumali reakce všech zúčastněných stran, my, patriarchové a hlavy církví ve Svaté zemi, potvrzujeme naši pevnou vůli…

Prohlášení katolických ordinářů ve Svaté zemi k plánu „Od míru k prosperitě“

Izraelsko-palestinský konflikt je již po několik desítek let v centru pozornosti mnoha iniciativ a nabídek mírového řešení. V minulosti jsme již mnohokrát vyjádřili naše přesvědčení o tom, že žádná nabídka ani žádná seriózní perspektiva nemůže být dosažena bez dohody obou…

První videoposelství nového řádového velmistra, kardinála Fernanda Filoniho

Při příležitosti své investitury a nastoupení do úřadu velmistra řádu Božího hrobu dne 16. ledna 2020 v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere adresoval nový velmistr kardinál Filoni členům řádu své první poselství prostřednictvím videa, zveřejněného na řádovém facebookovém účtu.…

Nový velmistr Řádu Božího hrobu

Dne 8. prosince 2019 papež František přijal rezignaci kardinála Edwina Fredericka O’Briena na úřad velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, kterou podal při dosažení věku 75 let v dubnu 2014. Papež zároveň jmenoval velmistrem Božího hrobu Fernanda kardinála Filoniho, dosavadního…

Toulavá kamera ČT: Kalvárie v Jaroměřicích

Česká televize natočila pro pořad Toulavá kamera krátký dokument o duchovním sídle české magistrální delegace řádu Božího hrobu – kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Video můžete zhlédnout zde: KALVÁRIE JAROMĚŘICE Zdroj: Toulavá kamera, ČT

Roráty – ranní adventní modlitby s novou aplikací

V čase nadcházející doby adventní uveřejňujeme odkaz na webovou stránku (autor P. Petr Hofírek), kde lze nalézt rorátní pobožnosti s adventními písněmi. Každý den během adventu se na daném webu objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v…

Říjnová oslava Panny Marie Královny Svaté země: jmenováno nové vedení české delegace

V poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách se v sobotu 19. října 2019 uskutečnila oslava svátku Panny Marie, Královny Palestiny a patronky řádu Božího hrobu. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, velkopřevor české magistrální delegace. Po mši svaté následovala…

Dvousté výročí intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana

Dne 24. března 2019 uplynulo přesně 200 let od intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, nezapomenutelného kněze a významné kulturní osobnosti našich dějin. Slavnostní mši celebroval náš velkopřevor arcibiskup Jan za přítomnosti nuncia, členů české vlády a dalších osobností veřejného kulturního…

Oslava svátku Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

Česká magistrální delegace rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského vás zve na společnou modlitbu za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě a oslavu svátku Panny Marie Královny Svaté země. Tato řádová akce se uskuteční v poutním kostele Jména Panny…

Jiří Pořízka předal v Jaroměřicích jmenovací dekret novému magistrálnímu delegátovi

Po roce, v den řádového svátku Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2019, se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského zúčastnili mše svaté na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Mši celebroval velkopřevor Mons. Jan Graubner,…

Ozvěna setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu, červen 2019

Evropští místodržitelé se ve dnech 11. a 12. června 2019 sešli na každoročním setkání v římském řádovém sídle, v paláci della Rovere, za přítomnosti řádového velmistra kardinála Edwina O’Briena. Setkání vedl generální viceguvernér pro Evropu, Jean-Pierre de Glutz, vzhledem k…

Vatikán připomněl historii i současnost české magistrální delegace

Vatikánský řádový web se nedávno opět věnoval české magistrální delegaci. Zmiňuje nejen současnou situaci, ale připomíná i historii řádu v českých zemích. Tato reflexe, již jsme přijali s vděkem, pokorou a radostí, je dokladem toho, že česká magistrální delegace má…

Duchovní cvičení na Velehradě 2019

Ve dnech 5. až 7. dubna 2019 se rytíři a dámy české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského již potřetí účastnili duchovního cvičení v kněžském domě Marianum na Velehradě, které vedl náš velkopřevor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita…

Milotická slavnost k odhalení pamětní desky P. Františka Webera

V neděli 17. června 2018 se v Miloticích u Kyjova konala malá slavnost. Ve farním kostele byla za účasti člena Řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče slavnostně požehnána pamětní deska připomínající působení faráře P. Františka Webera. P. František Weber se…

Putování do Svaté země v roce 2018

Na začátku roku 2018 se uskutečnily dvě poutě do Svaté země pod vedením člena řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče. První pouť z děkanátu Hranice proběhla za účasti čtyř kněží a padesáti laiků. Protože arcibiskup byl spolu s ostatními pomocnými…

Druhá olomoucká investitura za účasti velmistra řádu Božího hrobu

V neděli dne 18. 11. 2018 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu jeruzalémského Edwin Frederick kardinál O´Brien investituru, při níž pasoval tři rytíře a jednu dámu Božího hrobu. V krátké době…

Historické setkání české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka

Na řádový svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2018 se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu zúčastnili mše svaté sloužené naším velkopřevorem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u…

Duchovní cvičení – Velehrad 2018

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s magistrálním delegátem dr. Jiřím Pořízkou, účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Program duchovní obnovy vedl kaplan magistrální…

Prohlášení velmistra k uzavření chrámu Božího hrobu

V Římě dne 26. února 2018 Drazí rytíři a dámy, spolubratři a spolusestry Rytířského řádu Božího hrobu, události posledních dní v Jeruzalémě jsou znepokojivé a zasluhují si obzvláštní pozornost našeho řádu. Neobvyklá a zoufalá iniciativa, směrující k uchování živoucí křesťanské…

Dopis představitelů církví v Jeruzalémě prezidentu Trumpovi, 6.12.2017

Jeho Excelence Donald J. Trump Prezident Spojených států amerických   Jeruzalém, 6. prosince 2017 Vážený pane prezidente, hluboce oceňujeme, že v této době věnujete zvláštní pozornost statutu Jeruzaléma. S pozorností tyto Vaše aktivity sledujeme a považujeme za svoji povinnost adresovat Vaší Excelenci…

Hrabě Visconti novým generálním guvernérem

Na schůzi Rady velmistra (Grand Magisterium) našeho řádu v Římě ve dnech 3.–4. května 2017 ohlásil generální guvernér J. E. hrabě Agostino Borromeo svůj záměr ukončit svou funkci ke dni 1. července 2017. Na jeho místo nastoupí J. E. hrabě…

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května 2017 na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magistrální delegace našeho řádu. Závěrem mše udělil otec…

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, jež jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice náboženská a moralistická. Po starých Řecích jsme zdědili jak víru, že je možno pochopit přírodní řád,…

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 17. až 19. dubna 2017 se většina členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu účastnila duchovního cvičení na Velehradě. Pro nemoc chyběl magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka a dva kněží, toho času ve službě. Cvičení vedl velkopřevor magistrální…

Prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi

Upozorňujeme na prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi vzniklé z iniciativy Svatého stolce ze dne 19. ledna 2017. Prohlášení mimo jiné kritizuje budování izraelských osad na okupovaném území a vyzývá k nastolení spravedlivého míru, jehož součástí je reálné vybudování suverénního…

Zářijová investitura v Arcibiskupském paláci

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého Arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu, svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu pasoval Miroslava Pišťáka, emeritního primátora města Prostějova.…

Pizzaballa administrátorem Latinského jeruzalémského patriarchátu

Papež František přijal abdikaci latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala, neboť dosáhl věku 75 let, kdy je nutno abdikaci předložit. Novým apoštolským administrátorem sede vacante Latinského jeruzalémského patriarchátu jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu. „Byl jsem požádán, abych se vrátil do Jeruzaléma,“…

Zpráva o české investituře ve vatikánském řádovém newsletteru

Zmínku o první slavnostní investituře rytířů Řádu Božího hrobu jeruzalémského v České republice přinesl i vatikánský řádový Newsletter č. 42/2016, a to v dubnovém čísle na straně 14 s fotografií účastníků – cit.: „Cardinal O’Brien presided at the first ceremony…

První investitura rytířů řádu Božího hrobu v českých zemích

O čtvrté neděli velikonoční dne 17. dubna 2016 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu Edwin Frederick kardinál O´Brien první slavnostní investituru rytířů řádu Božího hrobu jeruzalémského v naší vlasti. O rok…

Back To Top