Skip to content

Vatikán připomněl historii i současnost české magistrální delegace

Vatikánský řádový web se nedávno opět věnoval české magistrální delegaci. Zmiňuje nejen současnou situaci, ale připomíná i historii řádu v českých zemích. Tato reflexe, již jsme přijali s vděkem, pokorou a radostí, je dokladem toho, že česká magistrální delegace má nejen na co navazovat, ale že od r. 2015, kdy došlo k obnovení její činnosti, je ve svých snahách úspěšná, poutá pozornost svými aktivitami a buduje si své pevné místo v mezinárodním řádovém kontextu. Celý článek (v angličtině) je možno si přečíst zde: ODKAZ.

Back To Top