Skip to content

Kardinál Pizzaballa: výzva k podpoře Svaté země

Latinský patriarcha jeruzalémský, Pierbattista kardinál Pizzaballa, vydal ve čtvrtek 2. listopadu 2023 výzvu ke štědré podpoře humanitární pomoci v pásmu Gaza i jinde ve Svaté zemi. Tato všeobecná výzva je adresována všem lidem dobré vůle, kteří chtějí pomoci těm, kdo jsou v nouzi. Také česká magistrální delegace zasílá svůj mimořádný příspěvek na humanitární pomoc ve Svaté zemi, a jejím prostřednictvím můžete k řešení této humanitární krize přispět i vy. Na požádání a po zaslání Vašich kontaktních údajů Vám můžeme vystavit potrzení o daru pro daňové účely. Všem již předem děkujeme za jejich štědrost!

Účet České magistrální delegace: 6013703319/0800 (Česká Spořitelna, a.s.)
IBAN: CZ91 0800 0000 0060 1370 3319 | BIC: GIBACZPX

Back To Top