Skip to content

Cesta kardinála velmistra a generálního guvernéra do Svaté země

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského chce jménem všech svých členů projevit svou blízkost Svaté zemi. Z toho důvodu se velmistr Fernando kardinál Filoni a generální guvernér, velvyslanec Leonardo Visconti di Modrone, které bude doprovázet i ředitel komunikačního odboru dr. François Vayne, vydají od 28. prosince 2023 do 3. ledna 2024 do Jeruzaléma. Jde o projev solidarity a blízkosti místní jeruzalémské církvi a také gesto péče o tuto církev. Prosíme Vás, abyste v těchto dnech doprovázeli tuto malou výpravu Vaší modlitbou.

Jménem řádu bude jako konkrétní gesto podpory Latinskému patriarchátu jeruzalémskému předán významný finanční obnos, protože je to právě patriarchát, který má být Řádem Božího hrobu podle jeho Statutu podporován. 1. ledna tradičně slavíme světový den modliteb za mír, což je pro církev příleýžotost, aby se modlila za mír v této tak ztrápené zemi. Je možné k tomu použít modlitbu za mír ve Svaté zemi k Panně Marii, kterou kardinál velmistr složil v roce 2021.

Tisková zpráva Komunikačního odboru Rady velmistra, prosinec 2023. Překlad: © České místodržitelství OESSH, prosinec 2023.

Back To Top