Skip to content

Velmistrova pouť za mír ve Svaté zemi

Začátek pouti: čtvrtek 28. prosince 2023

Kardinál velmistr Fernando Filoni, generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone a ředitel komunikačního oddělení Rady velmistra François Vayne dorazili ve čtvrtek 28. prosince 2023 do Svaté země. Na letišti v Tel Avivu je přivítal apoštolský nuncius Adolfo Tito Yllana, sekretář nunciatury Mons. Natale Albino a farář v Gaze, P. Gabriele Romanelli. Večer byl přijat latinským patriarchou jeruzalémským, Pierbattistou kardinálem Pizzaballou, s nímž povečeřel. Kardinál chce být poutníkem míru, ale také mluvčím všech členů Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a vyjádřit tak jejich spontánní solidaritu s jeruzalémskou církví, matkou všech ostatních církví na světě.

Pátek 29. prosince 2023

Následujícího dne, v pátek 29. prosince 2023, se kardinál velmistr po krátké návštěvě baziliky Božího hrobu zúčastnil setkání s biskupy a kněžími diecéze latinského patriarchátu za přítomnosti patriarchy. Klérus diecéze poděkoval kardinálu Filonimu za odvážnou návštěvu uprostřed zuřící války, která určitě otevře cestu novým poutím rytířů a dam. Setkání bylo vyjádřením vděčnosti jeruzalémské církve, která se v těchto obtížných okamžicích válečného stavu může spolehnout na morální i materiální podporu všeobecné církve, která se projevuje prostřednictvím Řádu Božího hrobu.

Generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone se také zúčastnil pracovního setkání s administrativním ředitelem patriarchátu, Dr. Samim El-Jusefem a představiteli hlavních oddělení administrativy patriarchátu: Dima Khouory je ředitelkou sociálních služeb, George Akroush ředitelem projektového oddělení, Adeeb Ibrahim ředitelem stavebního oddělení a Jack Amer vede finanční odbor. Generální guvernér mohl představitelům administrativy patriarchátu sdělit, že spontánní sbírka na pomoc v nouzi vynesla od začátku války sumu 800 tisíc Euro jak ze strany jednotlivých místodržitelství a magistrálních delegací, tak i ze strany Rady velmistra.

Pondělní odpoledne věnovala řádová delegace návštěvám křesťanských rodin v jeruzalémském Starém městě. Tyto rodiny jsou podporovány latinským patriarchátem i z prostředků shromážděných rytíři a dámami Božího hrobu.

Sobota 30. prosince

Sobotu zahájila ranní mše svatá, již kardinál velmistr sloužil přímo u Božího hrobu. Kardinál svěřil Kristu zmrtvýchvstalému mír ve Svaté zemi, a úmysly všech rytířů a dam Božího hrobu na světě. Zvlášť se modlil za všechny zesnulé rytíře a dámy Božího hrobu. Po mši svaté se kardinál a jeho doprovod setkali s františkánskou komunitou v bazilice Božího hrobu.

Následně malá řádová delegace navštívila palestinskou obec Taybeh, její farní společenství a dům pro seniory. Jde o vesnici, která je obývaná výhradně palestinskými křesťany, byl místem zv. Efraim, kde přebýval Ježíš po vzkříšení Lazara, je spojen s pobytem sv. Charlese de Foucaulda a je častým místem návštěv řádových poutníků.

Řádoví poutníci večer zakončili den v benediktinském opatství Dormitio na hoře Sion, kde je přijal tamní opat Dom Nikodemus Schnabel OSB. Po nešporách se velmistr, generální guvernér i tiskový mluvčí Vayne setkali s mnichy komunity. Jejich setkání bylo zakončeno modlitbou monastického kompletáře.

Neděle 31. prosince 2023: svátek Svaté Rodiny

Poslední den roku 2023 se řádová delegace vydala do Bejt Sahuru, vesnice v blízkosti Betléma, kde kardinál velmistr celebroval nedělní mši sv. ze svátku Svaté Rodiny, koncelebrovali kardinál patriarcha. Po mši sv. následovalo setkání s farním společenstvím a oběd s farní radou. Odpoledne velmistr navštívil betlémskou baziliku Narození Páně, ztichlou a bez poutníků, a by se tam modlil za mír. Následovala návštěva betlémského centra Effata, které bylo založeno na popud papeže Pavla VI. jako centrum péče o hluchoněmé děti z celé Palestiny. Po návratu do Jeruzaléma se řádová delegace zúčastnila děkovné bohoslužby Te Deum ve farním kostele Jeruzaléma, františkánské bazilice Nejsv. Spasitele, a následovala silvestrovská večeře na Latinském patriarchátu.

Pondělí 1. ledna 2024

Pondělí 1. ledna 2024 církev slaví Matku Boží Pannu Marii a modlí se za mír ve světě. Kardinál velmistr koncelebroval na mši sv. slavené kardinálem Pizzaballou v konkatedrále patriarchátu a přečetl modlitbu za mír ve Svaté zemi. Velmistr Filoni ve svém krátkém projevu, který předcházel modlitbě, zdůraznil: „Mír je dar Boží, a jedno ze základních dober, možná první z nich, a proto jsme povoláni, abychom jej odvážně hledali a hájili. Nemůžeme rezignovat před násilím. … Nenávist nepatří Bohu.“ Kardinál dále ujistil patriarchu i všechny přítomné: „nesu s sebou na této pouti za mír solidaritu a blízkost všech našich rytířů a dam Božího hrobu.“ Celý projev kardinála velmsitra si můžete přečíst zde.

Na obědě organizovaném latinským patriarchátem se generální guvernér Visconti (bývalý diplomat a šéf prezidentského protokolu Italské republiky) setkal s přítomnými diplomaty a diskutoval s nimi o situaci ve Svaté zemi a zároveň je upozorni la úsilí Řádu Božího hrobu o podporu výchovy k míru a pokoji v síti škol Latinského patriarchátu.

Úterý 2. ledna 2024

V úterý kardinál velmistr spolu s doprovodem kráčel po prázdných ulicích Jeruzaléma, tradiční cestou zv. Via Dolorosa – křížová cesta. Na cestě potkali jednu ženu, která pronesla silná slova: „Dnes je Golgotou Gaza.“ Odpoledne se řádová delegace zúčastnila tradičního františkánského procesí a modliteb v bazilice Božího hrobu.

Středa 3. ledna 2024 (svátek Nejsvětějšího jména Ježíš)

Sedmý a poslední den pouti začal ranní mší svatou v 6:30 hod., kterou sloužil kardinál velmistr na místě Golgoty v bazilice Božího hrobu, a při níž svěřil Bohu úmysly všech členů Řádu Božího hrobu. Dopoledne velmistr a jeho doprovod navštívili Centrum sv. Ráchel patriarchálního vikariátu pro migranty a utečence v Izraeli. Migranti v Izraeli pocházejí především z Asie a Afriky a je mezi nimi 70 tisíc katolíků.

Generální guvernér Leonardo Visconti měl poslední setkání se zástupci administrativního vedení Latinského patriarchátu, zejm. s dr. Samim El-Jusefem, který je vedoucím správy patriarchátu. Tak bylo možné dohodnout zkvalitnění procedur, které v tomto obtížném období umožní lépe určit priority řádové humanitní pomoci.

Následný oběd s patriarchou byl příležitostí k poděkování za solidaritu, ketrou Řád Božího hrobu prostřednictvím velmistra projevil církvi ve Svaté zemi. Kardinál Pizzaballa vyjádřil přání, aby velmistrova cesta naděje byla povzbuzením pro rytíře a dámy Božího hrobu, aby co nejdříve obnovili své poutní výpravy do Svaté země.

 

Zdroj: Zprávy tiskového odboru Rady velmistra OESSH, Facebook, Vatican News.

Back To Top