Skip to content

Slova kadinála velmistra na konci liturgie o slavnosti Matky Boží Panny Marie v konkatedrále latinského patriarchátu jeruzalémského, 1. ledna 2024.

V průběhu své pouti do Svaté země kardinál Fernando Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, koncelebroval na mši svaté v konkatedrále Latinského patriarchátu jeruzalémského, které předsedal patriarcha Pierbattista kardinál Pizzaballa. Na závěr oslavy, v den, kdy se také slaví 57. světový den modliteb za mír, kardinál Filoni pronesl děkovný projev za přijetí, jehož se dostalo řádové poutní výpravě a přečetl modlitbu za mír ve Svaté zemi k Panně Marii Královně Svaté země, kterou sám složil.

Při dnešní slavnostní bohoslužbě nás Církev zve, abychom uvažovali o jednom z centrálních tajemství naší víry: Maria je Matka Boží, a tato nezměrná pravda nám ukazuje, že Maria umožnila Synu Božímu, aby se stal součástí našeho lidství.

Již od dob papeže Pavla VI. však církev slaví 1. ledna také Světový den modliteb za mír, a dne je to již 57. oslava. Mír je dar Boží, a jedno ze základních dober, možná první z nich, a proto jsme povoláni, abychom jej odvážně hledali a hájili. Nemůžeme rezignovat před násilím.

Jsem vděčen Jeho Eminenci latinskému patriarchovi jeruzalémskému, spolubratrovi Pierbattistu Pizzaballovi, protože mi dal radost slavit tyto dvě události s vámi.

Na této pouti za mír s sebou nesu solidaritu a blízkost všech našich rytířů a dam Božího hrobu. Doprovází mne generální guvernér Řádu Božího hrobu, velvyslanec Leonardo Visconti di Modrone, a François Vayne z našeho komunikačního odboru.

V této době, tak obtížné pro Svatou zemi i pro celou Církev, která v ní má svůj matedřský dům, bych chtěl vyjádřit velkou náklonnost a starostlivost všech našich rytířů a dam na celém světě, v důsledku dramatických událostí, které zasáhly izraelský i palestinský lid. Veškeré obyvatelstvo snáší neslýchané utrpení.

Církev chce být nástrojem míru a vzájemného pochopení. Ve ztrápených výzvách papeže Františka a biskupů celého světa proto Církev zve všechny, aby opustili násilí. Vyzývá je, aby hledali cestu soužití ve vzájemném respektu pro ty, kdo žijí na tomto biblickém místě, kde má svůj počátek Boží Zjevení pro židy, křesťany i muslimy. Nenávist nepatří Bohu.

Dnešní liturgie slavnosti Božského mateřství Mariina vybízí nás, rytíře a dámy Božího hrobu, i všechny kdo smýšlí podobně jako my, abychom prosili Marii, která ve svém náručí držela novorozené Dítě, aby objala a pevně držela na svých kolenou Svatou zemi, neboť je její vyvolenou dcerou.

Prosím Tě, dej nám mír a pokoj!
Tobě, Matko, svěřujeme tuto Zemi,
již Pán tak miloval.
Otevři srdce a mysli těch,
kdo jsou odpovědní za mír a harmonii mezi národy.
Maria, Matko Ježíšova a Matko Církve,
ukaž nám svou laskavou a milosrdnou tvář!

 

Back To Top