Skip to content
Foto: Vatican News

Pierbattista kardinál Pizzaballa,
latinský patriarcha jeruzalémský
velkopřevor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

Jeho Blaženost Pierbattista Pizzaballa se narodil 21. dubna 1965 v severoitalském městečku Cologno al Serio v provincii Bergamo. Roku 1984 zahájil noviciát na hoře La Verna, kde sv. František z Assisi obdržel stigmata, roku 1989 složil slavné sliby. 15. září 1990 jej na kněze vysvětil boloňský kardinál Giacomo Biffi. Krátce nato, 7. října, byl Pizzaballa poslán do Svaté země, nejprve jako student a od roku 1999 jako člen františkánské Kustodie Sv. země. Od roku 2001 byl kvardiánem (představeným) jeruzalémského konventu sv. Simeona a Anny.

V roce 2004 se stal kustodem Svaté země, a tento úřad zastával až do roku 2016. Právě v této funkci se s jeho kvalitami seznámil papež František, především během své pouti do Svaté země v květnu 2014, ale také v průběhu modlitby za mír ve Vatikánských zahradách v červnu téhož roku. V letech 2005-2008 byl Pizzaballa také patriarchálním vikářem pro katolíky hebrejského jazyka v Izraeli a podílel se na přípravě misálu v hebrejském jazyce. Na závěr svého působení kustoda Svaté země byl oceněn řeckým pravoslavným patriarchou jeruzalémským, který mu udělil titul komtura Řádu pravoslavných křižáků Božího hrobu za zásluhy při sbližování křesťanských církví, které vedly k dohodě o společných pracích na opravách Baziliky Božího hrobu.

Po rezignaci patriarchy Fouada Twala jej papež František dne 24. června 2016 jmenoval administrátorem Latinského patriarchátu jeruzalémského sede vacante a titulárním arcibiskupem verbenským. Jako administrátor se soustředil především na vyřešení ekonomické situace patriarchátu, která se zhoršila díky založení a náročné výstavbě Univerzity v Madabě. V polovině roku 2020 mohl Pizzaballa oznámit, že tíživá ekonomická situace je zažehnána. Na konci září 2020 byl vydán nový Statut pro Latinský patriarchát, který má řídit jeho vnitřní chod v souadu s normami kanonického práva.

Dne 24. října 2020 papež František jmenoval Pierbattistu Piazzaballu latinským patriarchou jeruzalémským. O svátku apoštolů Šimona a Judy, 28. října 2020, přijal z rukou Svatého Otce pallium. V okamžiku jmenování měl nový patriarcha 55 let, a více než polovinu svého života prožil ve Svaté zemi. Je desátým latinským patriarchou od doby obnovení patriarchátu v roce 1847, osmým italského původu a třetím patriarchou z členů františkánského řádu. Z titulu své funkce je předsedou Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi, předsedou Konference latinských biskupů arabských oblastí a členem Rady východních katolických patriarchů.

Papež František v konzistoři dne 30. září 2023 jmenoval Pierbattistu Pizzaballu kardinálem-knězem titulu vatého Onufria na Janikulu. Stal se tak prvním sídelním  latinským patriarchou jeruzalémským, který byl kreován kardinálem; pouze Filippo Camassei se stal kardinálem, ale zároveň rezignoval na post patriarchy. Svého kardinálského titulárního kostela se Pierbattista Pizzaballa ujal 1. května 2024; původně plánované datum 15. dubna muselo být zrušeno kvůli izraelsko-íránskému konfliktu.

Zdroje: Tisková zpráva na VaticanNews, 24. října 2020; stránky Rady velmistra OESSH, 24. října 2020. Vatican News, slovenská verze, 11. července 2023.
Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, říjen 2020.

Projevy a texty Pierbattisty Pizzabally

Back To Top