Skip to content

Latinský patriarchát jeruzalémský

Latinský patriarchát jeruzalémský původně vznikl v průběhu křížových výprav po dobytí Jeruzaléma v roce 1099. Po jejich skončení byla hodnost patriarchy uchována jako titulární: titulární patriarcha sídlil v Římě a byl jedním z hodnostářů papežského dvora. Dne 23. července roku 1847 papež bl. Pius IX. vydal breve Nulla celebrior, jímž obnovil „výkon jurisdikce latinského patriarchy v Jeruzalémě, který v tomto městě bude sídlit tak, jako tomu bylo původně.“ Prvním novodobým patriarchou stal Giuseppe Valerga. Od té doby patriarchát nikdy nepřestal ve svém nasazení pro místní komunity ve Svaté zemi.

Dnes se patriarchální diecéze Církve-Matky v Jeruzalémě stará asi o 180 tisíc věřících ve čtyřech zemích: Palestině, Izraeli, Jordánsku a na Kypru.  Jeho péče se tak dotýká lidí různých kultur, jazyků, náboženství i tradic. Trvalým posláním Latinského patriarchátu jeruzalémského je péče o všechny bytosti, se zvláštním důrazem na původní křesťanská společenství Svaté země.

Seznam latinských patriarchů jeruzalémských od roku 1847

1847–1872Giuseppe Valerga(1813–1872)
1873–1889Vincenzo Bracco(1835–1889)
1889–1905Ludovico Piavi OFM(1833–1905)
1906–1919Filippo Camassei(1848–1921)
1920–1947Luigi Barlassina(1872–1947)
1949–1970Alberto Gori OFM(1889–1970)
1970–1987Giacomo Giuseppe Beltritti(1910–1992)
1987–2008Michel Sabbah(*1933)
2008–2016Fouad Twal(*1940)
2016–Pierbattista kardinál Pizzaballa OFM(*1965)

Patriarchální vikariáty a jejich vikáři

Základem organizační struktury patriarchátu je jeho rozdělení na patriarchální vikariáty:

  • patriarchální vikariát jeruzalémský spravuje nejenom město Jeruzalém, ale také palestinské autonomní oblasti ve Svaté zemi. Má celkem 17 farností. V jeho čele stojí Mons. William Hanna Shomali, pomocný biskup patriarchátu a jeho generální vikář.
  • patriarchální vikariát izraelský spravuje oblasti spadající pod Stát Izrael (s výjimkou Jeruzaléma), jeho sídlo je v Nazaretu. Má celkem 14 farností. V jeho čele stojí Mons. Rafic Nahra, pomocný biskup patriarchátu.
  • patriarchální vikariát jordánský spravuje oblast Jordánska a jeho sídlo je v Ammánu. Má celkem 35 farností. Jeho vikářem je Mons. Jamal Khader Daibes, pomocný biskup patriarchátu, v lednu 2024 jmenovaný.sídelním biskupem džibutským.
  • patriarchální vikariát kyperský spravuje oblast Kypru a jeho sídlo je v Nikósii. Má celkem 6 farností. V jeho čele stojí Mons. Bruno Varriano OFM, pomocný biskup patriarchátu.
  • patriarchální vikariát sv. Jakuba pro katolíky hebrejského jazyka v Izraeli je personálním vikariátem, který spravuje katolické komunity, které používají v liturgii hebrejštinu. Jeho vikářem je P. Piotr Zelazko.
  • patriarchální vikariát pro migranty a žadatele o azyl v Izraeli byl zřízen v roce 2018. Jeho současným vikářem je P. Matthew Marcel Coutinho, SDB.
Back To Top