Skip to content

Mons. Bruno Varriano je italského původu, ale narodil se 25. září 1971 v brazilském Sao Paulo a poté, co přijal kněžské svěcení v roce 1997, začal studovat v Římě a následně na františkánském biblickém studiu v Jeruzalémě.  Vstoupil do františkánské kustodie Sv, země, v roce 2003 složil slavné sliby. V roce 2004 získal licenciát z teologie se specializací na spiritualitu v Římě, následně studoval i psychologii. Psycholgii také vyučoval jako profesor v Jeruzalémě, působil jako rektor baziliky Zvěstování v Nazaretě a ve vedení Kustodie. 8. prosince 2022 jej patriarcha Pizzaballa jmenoval patriarchálním vikáře pro Kypr. 9. prosince 2023 jej papež František jmenoval titulárním biskupem astigijským a světícím biskupem jeruzalémského  patriarchátu. Vysvěcen bude v neděli 17. března 2024 ve farním kostele Sv. Kříže v Nikósii na Kypru, hlavním světitelem bude kardinál patriarcha Pizzaballa, spolusvětiteli pak kardinál Fortunato Frezza a Mons. Salim Sfeir, maronitský arcibiskup kyperský.

Zdroj: Web latinského patriarchátu jeruzalémského.

Back To Top