Skip to content

Těm, kdo se zasloužili o řád, Svatou zemi nebo církev, ale nemohou se stát řádovými členy (např. nejsou katolického vyznání nebo jsou členy jiného rytířského společenství), uděluje velmistr Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského.

Záslužné vyznamenání bylo zřízeno v roce 1949, od té doby bylo několikrát změněno a jeho podobu naposledy upravil Řádový statut z roku 1977.

Insignie tohoto záslužného vyznamenání je tvořena červeně smaltovaným berličkovým křížem položeným na zlatou trnovou korunu. Nejde tedy o o jeruzalémský kříž, neboť udělení vyznamenání nezakládá řádové členství, a tudíž s sebou ani nenese povinnosti s členstvím spojené.  Insignie je zavěšena na stuze z bílého hedvábí se třemi podélnými červenými pruhy – ta je vyjádřením spojení s Řádem Božího hrobu, neboť bílá připomíná řádový plášť a červená kříž, jímž je ozdoben.

Záslužný kříž se uděluje ve třech třídách:

  • Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského: odznak (o výšce 5,2 cm) se nosí u krku zavěšený na stuhu, postnominální označení je CMHS.
  • Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského se stříbrnou hvězdou : odznak (o výšce 5,2 cm) se nosí u krku zavěšený na stuhu; hvězda (o výšce 7,2 cm) se nosí na levé straně hrudi, postnominální označení je CMHSS.
  • Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského se zlatou hvězdou: odznak (o výšce 6,5 cm) je zavěšen na hedvábný kordon, který se nosí od pravého ramene k levému boku. Hvězda (o výšce 8,5 cm) se nosí na levé straně hrudi, postnominální označení je CMHSG.

Insignie Záslužného kříže Božího hrobu

Hvězda Záslužného kříže Božího hrobu

 

Back To Top