Skip to content
Současnost

České místodržitelství Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského je přímým právním nástupcem České magistrální delegace, která je jakožto organizační součást veřejné právnické osoby Řádu Božího hrobu církevní právnickou osobou v ČR. Její činnost v naší vlasti je schválena Českou biskupskou konferencí a je zapsána do Rejstříku evidovaných právnických osob (IČO 10976850). Statutárním orgánem oprávněným jednat za České místodržitelství je místodržitel pro ČR.

Místodržitel, velkopřevor a rada místodržitelství

Místodržitel: doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

Velkopřevor: Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Rada místodržitelství je kromě místodržitele a velkopřevora tvořena dalšími členy:

  • kancléř: Mgr. Alexandr Dadam
  • pokladník: Ing. Daniel Battaglia, Ph.D.
  • sekretář: Mgr. Jan Pech
  • duchovní ceremoniář: P. Mgr. Milan Palkovič
  • laický ceremoniář: Dr. Petr Žůrek

Duchovní sídlo řádu

Současným duchovním sídlem řádu v českých zemích je poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, významná národní kulturní památka budovaná v 17. a 18. století. Podívejte se na krátký dokument z cyklu Toulavá kamera, který mu věnovala Česká televize: Kalvárie Jaroměřice.

Reprezentační sídlo českého místodržitelství – zámek Dub u Prachatic

Foto © Stan Schneedorf

Reprezentační sídlo českého místodržitelství bylo zvoleno podle bydliště první sekretářky Mgr. Jany Marie Battaglia. Rodina její tety baronky Biancy Marie Battaglia de Sopramonte e Ponte alto sídlila původně na nedalekém zámku v Bratronicích. Po restitucích a smrti baronky Biancy byl tento objekt v neobyvatelném stavu. Proto od konce devadesátých let převzala rodina zámek v Dubu, který důkladně opravila do dnešního stavu.

První zmínky o Dubu spadají do 13. století a původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve poté zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný. Zámecké exteriéry a interiéry můžete zhlédnout v přiloženém videu.

videoprohlídka zámku Dub u Prachatic
Back To Top