skip to Main Content
Současnost

Duchovní sídlo řádu

Současným duchovním sídlem řádu je poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, významná národní kulturní památka budovaná v 17. a 18. století. Podívejte se na krátký dokument z cyklu Toulavá kamera, který mu věnovala Česká televize: Kalvárie Jaroměřice.

Magistrální delegát, velkopřevor a rada magistrální delegace

Magistrální delegát: Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

Velkopřevor: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Rada magistrální delegace:

  • sekretář (vicekancléř): PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.
  • duchovní ceremoniář: P. Mgr. Milan Palkovič
  • pokladník: Ing. Daniel Battaglia, Ph.D.
  • laický ceremoniář: JUDr. Jan Lata, Ph.D.

Oficiální sídlo české magistrální delegace – zámek Dub u Prachatic

Foto © Stan Schneedorf

Stálé sídlo české magistrální delegace bylo zvoleno podle bydliště první sekretářky Mgr. Jany Marie Battaglia. Rodina její tety baronky Biancy Marie Battaglia de Sopramonte e Ponte alto sídlila původně na nedalekém zámku v Bratronicích. Po restitucích a smrti baronky Biancy byl tento objekt v neobyvatelném stavu. Proto od konce devadesátých let převzala rodina zámek v Dubu, který důkladně opravila do dnešního stavu.

První zmínky o Dubu spadají do 13. století a původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve poté zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný. Zámecké exteriéry a interiéry můžete zhlédnout v přiloženém videu.

videoprohlídka zámku Dub u Prachatic
Back To Top