skip to Main Content

Česká magistrální delegace byla uznána jako církevní právnická osoba v ČR

Česká biskupská konference na svém plenárním zasedání dne 24. května 2021 rozhodla o tom, že Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského je církevní právnickou osobou v naší vlasti a že její činnost je schválena v ČR a vydala o tom příslušný dekret. Uznání České magistrální delegace jakožto organizační součásti veřejné právnické osoby Řádu Božího hrobu rozšiřuje možnosti působení delegace v České republice. Česká magistrální delegace s radostí a díky přijímá rozhodnutí biskupské konference. Je pro ni a pro všechny její členy závazkem žít a jednat podle řádových předpisů, které pro ni vyjadřují její církevní poslání.

Back To Top