Skip to content

Česká magistrální delegace byla uznána jako církevní právnická osoba v ČR

Česká biskupská konference na svém plenárním zasedání dne 24. května 2021 rozhodla o tom, že Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského je církevní právnickou osobou v naší vlasti a že její činnost je schválena v ČR a vydala o tom příslušný dekret. Uznání České magistrální delegace jakožto organizační součásti veřejné právnické osoby Řádu Božího hrobu rozšiřuje možnosti působení delegace v České republice. Česká magistrální delegace s radostí a díky přijímá rozhodnutí biskupské konference. Je pro ni a pro všechny její členy závazkem žít a jednat podle řádových předpisů, které pro ni vyjadřují její církevní poslání.

Na základě tohoto uznání navrhla Česká biskupská konference jako zřizovatel  Ministerstvu kultury ČR  Českou magistrální delegaci do Rejstříku evidovaných právnických osob. Zápis byl proveden dne 23.6.2021 pod č. ev. 8/1-00-715/2021 a České magistrální delegaci bylo přiděleno IČO 10976850.

Back To Top