skip to Main Content

Jan Bosko Graubner

arcibiskup pražský a primas český
velkopřevor České magistrální delegace Řádu Božího hrobu

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně a vyrůstal ve slovácké Strážnici. Kněžské svěcení přijal po teologickém studiu a seminární formaci v Olomouci dne 23. června 1973. Následně působil v pastoraci olomoucké arcidiecéze (Zlín, Valašské Klobouky, Vizovice, Provodov, Horní Lhota). V roce 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal 7. dubna 1990 v Olomouci z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, spolusvětiteli byli biskupové Karel Otčenášek a Vojtěch Cikrle. Po smrti arcibiskupa Vaňáka se v roce 1992 stal jeho nástupcem na stolci sv. Metoděje a pokračoval v jeho snahách obnovit moravskou církev. Inicioval vznik Tříkrálové sbírky, stál u obnovy a zřízení mnoha církevních škol, mj. i Vyšší odborné školy Caritas. V letech 2000 – 2010 byl předsedou České biskupské konference a tento úřad vykonává podruhé od roku 2020. Dne 13. května 2022 jej papež František jmenoval arcibiskupem pražským a primasem českým, intronizován byl v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 2. července 2022.

Dne 7. května 2014 se stal rytířem komturem s hvězdou (velkodůstojníkem) Řádu Božího hrobu a o den později jej řádový velmistr Edwin Frederick kardinál O’Brien jmenoval velkopřevorem České magistrální delegace. Dne 14. března 2019 obdržel při pouti do Svaté země mušli poutníka.

Kázání, exhortace a meditace Mons. Jana Graubnera pro členy Řádu Božího hrobu

Back To Top