Skip to content

Jan Bosko Graubner

arcibiskup pražský a primas český
rytíř velkého kříže Božího hrobu
velkopřevor Českého místodržitelství Řádu Božího hrobu

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně a vyrůstal ve slovácké Strážnici. Kněžské svěcení přijal po teologickém studiu a seminární formaci v Olomouci dne 23. června 1973. Následně působil v pastoraci olomoucké arcidiecéze (Zlín, Valašské Klobouky, Vizovice, Provodov, Horní Lhota). V roce 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal 7. dubna 1990 v Olomouci z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, spolusvětiteli byli biskupové Karel Otčenášek a Vojtěch Cikrle. Po smrti arcibiskupa Vaňáka se v roce 1992 stal jeho nástupcem na stolci sv. Metoděje a pokračoval v jeho snahách obnovit moravskou církev. Inicioval vznik Tříkrálové sbírky, stál u obnovy a zřízení mnoha církevních škol, mj. i Vyšší odborné školy Caritas. V letech 2000 – 2010 byl předsedou České biskupské konference a tento úřad vykonává podruhé od roku 2020. Dne 13. května 2022 jej papež František jmenoval arcibiskupem pražským a primasem českým, intronizován byl v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 2. července 2022.

Dne 7. května 2014 se stal rytířem komturem s hvězdou (velkodůstojníkem) Řádu Božího hrobu a o den později jej řádový velmistr Edwin Frederick kardinál O’Brien jmenoval velkopřevorem České magistrální delegace. Dne 14. března 2019 obdržel při pouti do Svaté země mušli poutníka. Dne 10. října 2022 jej řádový velmistr Fernando kardinál Filoni povýšil do hodnosti rytíře velkého kříže Řádu Božího hrobu: diplom, insignie, i osobní gratulační dopis kardinála vlmistra mu byla předány na řádovém setkání v Olomouci dne 9. prosince 2022.

Kázání, exhortace a meditace Mons. Jana Graubnera pro členy Řádu Božího hrobu

Back To Top