Skip to content
Znak františkánské Kustodie Svaté země (Wikipedia Commons).

Kustodie Svaté země je zvláštní provincie františkánského řádu, která působí ve prostoru Blízkého Východu již přes 800 let, a až do obnovení Latinského patriarchátu jeruzalémského v roce 1847 byla vlastně jednou katolickou institucí ve Svaté zemi. V podstatě je možné říct, že františkáni uspěli tam, kde křížové výpravy ztroskotali: dokázali udržovat křesťanská svatá místa a zpřístupňovat je poutníkům od jejich příchodu do Svaté země na počátku 14. století až dodnes.

Kustodem Svaté země je od roku 2016 františkán P. Francesco Patton OFM.

Představeným Kustodie je kustod Svaté země – františkán, jehož plný titul zní „Kvardián Svaté Hory Sion a Nejsvětějšího Hrobu našeho Pána Ježíše Krista, Kustod (strážce) celé Svaté země“. Je volen vedením františkánského řádu a jeho jmenování je potvrzováno papežem, protože františkáni působí ve Svaté zemi z jeho zvláštního pověření. Kustos Svaté země má právo nosit pontifikálie a je významnou postavou v křesťanském prostředí Svaté země.

Kustodie Svaté země se stará o množství svatých míst, spojených s událostmi a osobnostmi křesťanské Bible a zejména s postavou Pána Ježíše Krista. Udržuje a rozvíjí své velmi důležité poslání střežit svatá místa, kameny paměti, a zároveň podporovat křesťanskou přítomnost, ony živé kameny Svaté země, tím, že například udržuje pastorační, vzdělávací, humanitární, zdravotnické a pečovatelské struktury ve Svaté zemi. Františkánská kustodie zahrnuje do své péče nejenom oblast Svaté země (tedy Izrael, Palestinu a Jordánsko), ale také další blízkovýchodní země (Kypr, Sýrii, Libanon, Egypt, Etiopii, Eritreu, Turecko, Írán a Irák).

V důsledku historického vývoje a rozhodnutí papežů je pomoc Řádu Božího hrobu určena především na podporu a rozvoj Latinského patriarchátu jeruzalémského, který je druhou velkou katolickou institucí ve Svaté zemi.

Na podporu Kustodie je určena tradiční celosvětová velkopáteční sbírka na Svatou zemi, která není organizována Řádem Božího hrobu, i když do ní členové Řádu Božího hrobu přispívají.

Kustod Svaté země uděluje poutníkům, kteří o to projeví zájem a kteří přispějí na díla Kustodie, papežské vyznamenání Kříže jeruzalémských poutníků, zv. Leoniánský kříž, protože jej zřídil papež Lev XIII, v roce 1900.

Back To Top