Skip to content

Podpora Řádu Božího hrobu ve Svaté zemi

Řád Božího hrobu svými příspěvky pokrývá zhruba 30 % ročních nákladů Latinského patriarchátu jeruzalémského. Současnými prioritami řádu jsou tři oblasti investic:

  • Podpora výchovných organizací: Latinský patriarchát i Řád Božího hrobu se snaží o udržení co největšího počtu škol i tím, že finančně vylepšuje platy zaměstnanců, především učitelského personálu. Zaměření finančních toků směruje čím dál tím více od budování staveb k „živým kamenům“ křesťanských komunit, protože bez nich by stavby ztratily svůj význam. Zavřít ve Svaté zemi školu většinou znamená rovněž zrušit křesťanskou farnost a ztratit možnost vzdělávat místní populaci. V současnosti má Latinský patriarchát ve Svaté zemi celkem 107 škol, které navštěvuje 55 024 žáků.
  • Humanitární podpora: Ta je směřována ke zranitelným: dospělým (zejména seniorům), zranitelným dětem, ale i celým rodinám.
  • Podpora pastorační péče: Patriarchát má 55 farností, v nichž slouží celkem 88 kněží, a vlastní velký a malý seminář v Bajt Džalá na Západním břehu Jordánu. I zde je podpora řádu masivní a významná; je zaměřena především na pastorační péči o děti a mládež, včetně podpory skautingu, letních táborů, duchovních cvičení, programů pro nedávno sezdané a katecheze všech věkových skupin.

Někdy je zapotřebí rekonstruovat budovy a katedrály, ale především je zapotřebí mít na srdci živoucí kameny, které byly zraněny a rozptýleny.

(papež František, promluva k účastníkům shromáždění Sdružení organizací pomáhajících východním církvím (ROACO), Vatikán 24. června 2021)

Poslání škol Latinského patriarchátu jeruzalémského : formovat nové generace ve Svaté zemi

Back To Top