Skip to content

Mons. Jamal Khader Daibes se narodil 3. července 1964 v palestinském Zababdeh a po formaci v patriarchálním semináři jej patriarcha Sabbah v roce 1988 vysvětil na kněze. Vyučoval v patriarchálním semináři v Bejt Džalá, studoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě, vyučoval na Betlémské univerzitě. V roce 2009 se stal kanovníkem baziliky Božího hrobu. V letech 2013–2017 byl rektorem semináře v Bejt Džalá, v letech 2019–2021 ředitelem škol Latinského patriarchátu. 15. srpna 2021 je patriarcha Pizzaballa jmenoval patriarchálním vikářem pro Jordánsko. Papež František jej 11. března 2022 jmenoval titulárním biskupem patarským a pomocným pro Latinský patriarchát jeruzalémský. Jeho biskupské svěcení se odehrálo dne 6. května 2022 ve farním kostele sv. Kateřiny v Betlémě, hlavním světitelem byl patriarcha Pizzaballa, spolusvětiteli pak pomocní biskupové patriarchátu Mons. William Hanna Shomali a Mons. Rafic Nahra.

Dne 13. ledna 2024 jej papež František jmenoval sídelním biskupem džibutským.

Back To Top