Skip to content
Biskupský znak Williama Shomaliho. Autor grafiky: I, SajoR, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32442400

William Hanna Shomali

William Hanna Shomali (* 15. května 1950, Bejt Sahur) pochází z palestinského Bejt Sahour a po studiích v semináři v Bejt Džalá byl v roce 1972 vysvěcen na kněze. Pastoračně působil v Jordánsku. Roku 1980 záskal doktorát z anglické literatury na státní jordánské Jarmucké univerzitě a následně se stal profesorem semináře v Bejt Džalá. V roce 1989 získal doktorát z liturgické teologie na Papežském ateneu sv. Anselma v Římě. Následně působil jako profesor liturgiky v semináři, v roce 1998 se stal generálním administrátorem a ekonomem jeruzalémského patriarchátu, v letech 2005–2009 byl rektorem semináře v Bejt Džalá, pak se stal kancléřem patriarchátu. Papež Benedikt XVI. jej 31. března 2010 jmenoval titulárním biskupem lyddským a pomocným biskupem v Latinském patriarchátu jeruzalémském. Dne 27. května 2010 přijal biskupské svěcení v kostele sv. Kateřiny v Betlémě z rukou patriarchy Fouada Twala. Od února 2017 byl patriarchálním vikářem v Jordánsku, v roce 2021 byl jmenován patriarchálním vikářem pro Jeruzalém a palestinská území a je generálním vikářem latinského patriarchátu.

Back To Top