skip to Main Content

Luigi Barlassina, latinský patriarcha jeruzalémský
místodržící velmistra (1920–1928)
rektor a administrátor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1928–1947)

Luigi Barlassina (30. dubna 1872, Turín – 27. září 1947, Jeruzalém) pocházel z Piemontu, knězem se stal v roce 1894. Působil jako spirituál římské koleje Propadandy fide a jako farář lateránské baziliky. V roce 1918 byl jmenován za podpory italské vlády pomocným biskupem Latinského patriarchátu jeruzalémského a po rezignaci patriarchy FIlippa Camasseiho se stal roku 1920 jeho nástupcem. Když se papež Pius XI. roku 1928 vzdal titulu velmistra Řádu Božího hrobu, odevzdal Řád do výlučné autority latinského patriarchy jeruzalémského, který dostal titul „rektor a trvalý administrátor Rytířského řádu Božího hrobu“. V důsledku událostí druhé světové války byl Barlassina zbaven možnosti komunikovat s Římem i se členy Řádu, a proto papež roku 1940 ustanovil na jeho žádost patronem a protektorem Řádu kardinála Nicolu Canaliho. Ten se po Barlassinově smrti (1947) stal administrátorem Řádu Božího hrobu a po jeho reformě v roce 1949 také prvním kardinálem-velmistrem.
V době Barlassinova patriarchátu byl přijat nový řádový statut (1932). Patriarcha také přijal do Řádu Jana Jiřího Rückla a další rytíře z Československa, takže v roce 1929 mohlo vzniknout československé místodržitelství.

Literatura

Paolo Pieraccini, Il Patriarcato latino di Gerusalemme (19181940). Ritratto di un patriarca scomodo: mons. Luigi Barlassina, Il Politico. Rivista italiana di scienze politiche 63 (1998), č. 2, s. 207–256. JSTOR: www.jstor.org/stable/43101792.

Tomáš Parma, Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích, Olomouc 2020, s. 155–183.

Back To Top