Skip to content

Fouad Boutros Ibrahim Twal (*1940)
Latinský patriarcha jeruzalémský (2008–2016)
Velkopřevor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (2008–2016)

Fouad Boutros Ibrahim Twal se narodil 23. října 1940 v jordánské Madabě a pochází z beduínské křesťanské rodiny. V devatenácti letech vstoupil do patriarchálního semináře v Bejt Džalá, vysvěcen na kněze byl 29. června 1966 a působil pak v pastoraci patriarchátu. V září 1972 začal studovat kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde v roce 1976 obhájil doktorskou práci na téma tradičního beduínského práva. Už v roce 1974 byl přijat na Papežskou církevní akademii, která je přípravnou školou pro vatikánské diplomaty, a v roce 1977 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce. Působil na nunciatuře v Hondurasu (1978), ve vatikánském Státním sekretariátu (1982), na nunciaturách v Egyptě (1985), Německu (1988) a Peru (1990).

30. května 1992 jej papež Jan Pavel II. jmenoval prelátem v Tunisu, biskupské svěcení přijal z rukou patriarchy Michela Sabbaha dne 22. července 1992. V roce 1995 byla tuniská prelatura povýšena na biskupství, Twal se stal diecézním biskupem a dostal personální titul arcibiskupa.

Papež Benedikt XVI. jej 8. září 2005 jmenoval koadjutorem jeruzalémského patriarchy Michela Sabbaha s právem nástupnictví. 21. června 2008 papež přijal rezignaci patriarchy Sabbaha, a Fouad Twal se tak stal jeruzalémským patriarchou a z titulu své funkce také velkopřevorem Řádu Božího hrobu. Pallium přijal 29. června 2008.

24. června 2016 přijal papež František jeho rezignaci z důvodu dosažení věkového limitu a jmenoval administrátorem patriarchátu františkána Pierbattistu Pizzaballu.

Back To Top