Skip to content

Patriarcha Pizzaballa přijal od Svatého otce pallium

Foto: Vatican News

Během skromné, ale působivé ceremonie ve vatikánské kapli Domu Svaté Marty přijal dne 28. října 2020 nově jmenovaný latinský patriarcha jeruzalémský Mons. Pierbattista Pizzaballa pallium z rukou Svatého Otce Františka. Pallium je nákrční insignie z ovčí vlny, označená šesti černými kříži, která je znamením hodnosti metropolity, biskupa představeného církevní provincie. Symbolicky je vykládáno jako ovce, kterou pastýř bere na svá ramena, aby ji přinesl do stáda, je také znamením jednoty církve ve společenství s římským biskupem – papežem. Přijetí pallia z rukou Svatého Otce je mimořádné vyznamenání, protože v současné době je arcibiskupům zasíláno prostřednictvím nuncia. Mimořádné je i odevzdání pallia o jiném svátku než o svátku apoštolů Petra a Pavla (29. června).

V rozhovoru pro internetový server Vatican News Pizzaballa zdůraznil, že „biskup nemá zabírat prostor, ale vytvářet jej. A musí se stát prvkem jednoty; tato jednota neznamená, že existuje pouze on, ale že musí konat tak, aby sjednocoval stádo, komunitu.“ Zdůraznil také, že „křesťanská naděje není jednoduše optimismem, díky němuž říkáme, že všechno je v pořádku. Velmi často tyto dvě věci zaměňujeme. Křesťanská naděje znamená dát smysl tomu, co prožíváme. Úkolem biskupa je nejprve naučit a pak i vést svůj lid, aby žil v dané situaci, aby si vybudoval postoj odolnosti, a ne poraženectví nebo pocit marnosti. Prvotní podmínkou, jak toto vše získat, je modlitba. Modlitba dává sílu.“

Na gratulaci, kterou novému patriarchovi zaslala česká magistrální delegace, odpověděl takřka okamžitě: „Ze srdce Vám děkuji. Modlete se za mne. Jsme sjednoceni v Kristu.“

Zdroj: Vatican News, 30. 10. 2020

Back To Top