Skip to content

Kardinál Parolin o konfliktu v Izraeli

Dne 13. února 2024 se Pietro kardinál Parolin, vatikánský státní sekretář, zúčastnil tradičního setkání s představiteli italského státu u příležitosti výročí uzavření lateránských dohod v roce 1929. V následném rozhovoru s italskými novináři kardinál státní sekretář odpověděl na otázku týkající se proporcionality izraelské reakce na odsouzeníhodný útok Hamásu ze 7. října 2023. Kardinál Parolin v několika větách jasně vyjádřil pozici Svatého stolce:

„Je třeba nalézt řešení problému Gazy, problému Palestiny. … Svatý Stolec to říkal od začátku: z jedné strany je třeba jasně a bezvýhradně odsoudit to, co se stalo 7. října 2023, a znovu to zde zdůrazňuji, jasné a bezvýhradné odsouzení jakéhokoli typu antisemitismu, a znovu to zde zdůrazňuji. Zároveň je zde i požadavek, aby právo na obranu Izraele, na něž bylo dokazováno pro ospravedlnění této operace, bylo proporční, a určitě není proporční s 30 tisíci mrtvými. … Řešení konfliktu je zřejmě v tomto okamžiku v nedohlednu, ale nesmíme ztrácet naději. Svatý Augustin říkal, že naděje se opírá o rozhořčení a o odvahu. Myslím, že všichni jsme rozhořčeni tím, co se děje, tímto krveprolitím, ale musíme mít odvahu jít kupředu a neztrácet naději, protože kdybychom ji ztratili, složily bychom ruce do klína. Je však zapotřebí bojovat až do konce a snažit se poskytovat náš přínos, naši pomoc tam, kde je to možné.“

Slova vatikánského státního sekretáře komentoval a shrnul novinář Andrea Tornielli: „Výběr tábora je pro Svatý stolec jasný: stojí vždy na straně obětí. Na straně Izraelců zmasakrovaných ve svých domech v kibucu, když se chystali na oslavu svátku Simchat Torah, na straně rukojmí vytržených z jejich rodin, na straně nevinných civilistů – z nichž třetina byly děti – kteří byli zabiti při bombardování Gazy. Nikdo nemůže to, co se odehrává v pásmu Gazy, jako „vedlejší účinek, škodu“ boje proti terorismu. Právo na obranu, právo Izraele na zajištění spravedlnosti vůči těm, kdo jsou odpovědní za masakr v říjnu, nemůže ospravedlnit toto krveprolití.“

Zdroj: Vatican News 14. 2. 2024.

Back To Top