Skip to content

Děkovná pouť Českého místodržitelství do Říma

Ve dnech 25.28. ledna 2024 se vydali někteří členové Českého místodržitelství na krátkou pouť do Říma, jejímž cílem bylo poděkovat Bohu a kardinálu velmistrovi za povýšení české magistrální delegace na místodržitelství.

Pouť začala ve čtvrtek 25. ledna příjezdem do Papežské koleje Nepomucenum a následnou návštěvou papežské baziliky sv. Pavla za hradbami, kde se přítomní rytíři zúčastnili liturgie nešpor svátku Obrácení sv. Pavla, které předsedal papež František za přítomnosti četných představitelů nekatolických církví, především canterburského arcibiskupa Justina Welbyho.

Páteční den byl po ranní mši sv. v Nepomucenu věnován dlouhé procházce po Římě, která začala u papežské baziliky Nejsv. Spasitele a sv. Janů v Lateráně, modlitbou před obrazem Spasitele v papežské kapli Sancta Sanctorum, návštěvou množství kostelů, z nichž je třeba zmínit baziliky Quattro Santi Coronati, sv. Klimenta, S. Maria della Pace, S. Maria dell’Anima, S. Eustachio, S. Maria sopra Minerva, San Silvestro in Capite a Ss.ma Trinità dei Monti.

Sobotní program byl zahájen ranní mší sv. v grottách baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kterou v tamní kapli sv. patronů Evropy celebroval P. Vojtěch Novotný, vicerektor Nepomucena. Po prohlídce baziliky a výstupu na její kupoli se výprava přesunula do oblasti Kvirinálu, kde navštívila baziliku San Carlino alle Quattro Fontane. Duchovním zakončením sobotního dne byla návštěva baziliky Panny Marie Sněžné a společná modlitba před obrazem Panny Marie Spásy římského lidu. Následovala tradiční poutní návštěva Albanských pahorků a suburbikální diecéze Frascati.

V neděli se 28. ledna byla celá pouť završena eucharistickou slavností, již sloužil řádový velmistr Fernando kardinál Filoni v řádovém kostele sv. Onufria na Janikulu. Překlad jeho kázání naleznete zde. Po mši sv. následovalo pohoštění a bratrské společenství s členy řádu v přilehlých prostorách Místodržitelství ve střední Itálii. Po rozloučení se s velmistrem a italskými spolubratry v čele s řádovým kancléřem Alfredem Bastianellim a řádovým pokladníkem Saveriem Petrillem se poutníci prošli po pahorku Janikul, sešli do Zátibeří a po návštěvě tamní baziliky Panny Marie se dopravili do Nepomucena, kde byla pouť zakončena.

Back To Top