Skip to content

Česká magistrální delegace povýšena na místodržitelství

Dekret kardinála velmistra zřizující české místodržitelství.

Ke dnešnímu dni, k 1. lednu 2024, řádový velmistr Fernando kardinál Filoni zřídil v České republice místodržitelství Řádu Božího hrobu a prvním místodržitelem jmenoval dosavadního magistrálního delegáta doc. Tomáše Parmu.

Místodržitelství je trvalou a stabilní formou místní řádové organizace. Ta většinou začíná jako magistrální delegace, a po určité době, má-li dostatečný počet členů, může být povýšena na místodržitelství. Místodržitelství je dále možné dělit na menší celky, jako jsou provincie a komturství.

České místodržitelství přeje všem příznivcům řádového života požehnaný vstup do nového roku MMXXIV !

Back To Top