Skip to content

Doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D., KCHS
2. magistrální delegát Řádu Božího hrobu pro ČR (2019–2023)
1. místodržitel Řádu Božího hrobu v ČR (od 2024)

Tomáš Parma se narodil 12. května 1971 v Brně, kde také vyrůstal. Studoval historii a archivnictví na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teologii na teologických fakultách v Olomouci a na římské Papežské lateránské univerzitě. Roku 2010 obhájil doktorát v oboru historie na brněnské filosofické fakultě, roku 2019 doktorát z praktické teologie na olomoucké teologické fakultě. V roce 2021 úspěšně prošel habilitačním řízením. Vyučuje církevní a kulturní dějiny na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2015 působí také jako proděkan.

Od roku 2018 je členem Řádu Božího hrobu, v roce 2021 byl povýšen do hodnosti komtura. Od 28. září 2019 je nástupcem dr. Jiřího Pořízky ve funkci magistrálního delegáta Řádu Božího hrobu pro Českou republiku. Dne 1. 1. 2024 se stal prvním místodržitelem nově zřízeného českého místodržitelství.

 

Back To Top