skip to Main Content

Doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D., KCHS
2. magistrální delegát Řádu Božího hrobu pro ČR
(od 2019)

Tomáš Parma se narodil 12. května 1971 v Brně, kde také vyrůstal. Studoval historii a archivnictví na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teologii na teologických fakultách v Olomouci a na římské Papežské lateránské univerzitě. Roku 2010 obhájil doktorát v oboru historie na brněnské filosofické fakultě, roku 2019 doktorát z praktické teologie na olomoucké teologické fakultě. V roce 2021 úspěšně prošel habilitačním řízením. Vyučuje církevní a kulturní dějiny na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2015 působí také jako proděkan.

Od roku 2018 je členem Řádu Božího hrobu, v roce 2021 byl povýšen do hodnosti komtura. Od 28. září 2019 je nástupcem dr. Jiřího Pořízky ve funkci magistrálního delegáta Řádu Božího hrobu pro Českou republiku.

 

Back To Top