Skip to content

Fernando kardinál Filoni
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

Fernando Filoni se narodil 15. dubna 1946 v apulské Mandurii. Kněžské svěcení přijal 3. července 1970, následně v Římě získal doktorát z kanonického práva, z filosofie a vystudoval obor žurnalistika. V roce 1979 vstoupil do papežských diplomatických služeb a po přípravě na Papežské církevní akademii působil jako diplomat na Srí Lance, v Iránu a v Brazílii. Roku 2001 je papež sv. Jan Pavel II. jmenoval biskupem a osobně jej dne 19. března 2001vysvětil na biskupa. Mohla tak začít jeho služba nuncia, nejprve v Jordánsku a v Iráku (2001–2006) a pak na Filipínách (2006–2007). Pak se stal substitutem (vedoucím) pro všeobecné záležitosti vatikánského Státního sekretariátu (2007–2011) a následně prefektem Kongregace pro evangelizaci národů (2011–2019). Dne 18. února 2012 byl kreován kardinálem-jáhnem diakonie Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio. V srpnu 2014 jej papež František jmenoval svým osobním vyslancem pro irácké křesťany, jehož úkolem bylo „projevit duchovní blízkost lidem, kteří trpí, a přinést jim solidaritu církve“. Dne 26. června 2018 byl jmenován kardinálem-biskupem bez titulární diecéze (zůstal mu zachován jeho původní titulární kostel).

Dne 8. prosince 2019 jej papež František jmenoval velmistrem Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, dne 16. ledna 2020 se ujal svého úřadu. Za přítomnosti členů Rady velmistra v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere přijal od svého předchůdce kardinála O’Briena investituru a stal se rytířem kolany.

Kardinál-velmistr Filoni osobně předsedal investituře v Praze v září 2023 a na sklonku roku 2023 povýšil Českou magistrální delegaci na místodržitelství, s platností od 1. ledna 2024.

Iniciativa v řádové komunikaci: „Koutek velmistra“

Krátce poté, co nastoupil do úřadu, ještě v únoru 2020, přišel velmistr s výzvou, která má upevnit komunikaci uvnitř Řádu – ukázala se jako prorocká v době pandemie Covid-19, která brzy následovala. „Náš řád je jednou „velkou farností“ a stejně jako ve všech velkých rodinách se může stát, že vzdálenost a počty mohou zapříčinit, že vztah je méně osobní. Chtěl bych proto využít naše komunikační prostředky a vytvořit možnosti, jak vstoupit do dialogu, v němž bych mohl naslouchat vašim otázkám a nabízet podněty k odpovědím.“ uvedl kardinál, když tuto iniciativu vyhlašoval.  Kardinál vyzval členy Řádu, aby se na něj obraceli s otázkami ohledně života Řádu a jeho poslání i konkrétních problémů: „Přednost bych rád dal otázkám vztahujícím se k našemu Řádu, jeho životu, který se týká Církve, křesťanského života, nasazení ve Svaté zemi“. Odpovědi na otázky obecnějšího dopadu jsou pak asi jednou za měsíc zveřejňovány ve zvláštním oddílu centrálních řádových webových stránek, nazvaném „Koutek velmistra“ (Angolo del Gran Maestro, Grand Master’s Corner). Hlavním důvodem této iniciativy je posílení komunikace uvnitř Řádu: „Komunikovat znamená zapojit se, vést dialog znamená poznat se, mluvit spolu znamená mít k sobě úctu“, uzavřel svou výzvu kardinál velmistr.

Kniha kardinála velmistra Filoniho o základech řádové spirituality

Fernando Filoni
„E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento.“ Per una spiritualità dell’Ordine del Santo Sepolcro
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana – Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 2020,
ISBN 978-88-266-0524-1.

Více informací naleznete v naší tiskové zprávě „Vychází kniha kardinála velmistra o spiritualitě Řádu.“

České vydání:
Fernando Filoni
„A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ Základy spirituality Řádu Božího hrobu

Olomouc : Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, 2022.
ISBN 978-80-11-02334-8.
Cena: 117,- Kč. K objednání v e-shopu cirkev.cz.

Projevy a texty kardinála velmistra Filoniho

2024

2023

2022

2021

2020

Back To Top