Skip to content

Poselství velmistra Fernanda kardinála Filoniho

S hlubokou duchovní radostí jsme nedávno slavili liturgii Panny Marie, Královny Svaté země, která nás všechny dámy i rytíře shromáždila i prostřednictvím webu ke společné modlitbě k té, již Svatý Otec Jan Pavel II. apoštolským listem Est quidem z 21. ledna 1994 ustanovil za patronku našeho Řádu.

Náš Řád se obrací jako na patronku na Marii, Matku Ježíšovu, která byla majákem pokojného soužití v Zemi, jejíž dcerou byla, a odkud rozšiřuje svou mateřskou ochranu kamkoli, kde je hlásáno požehnané jméno jejího Syna. Tak bere do své mateřské ochrany naše bratry a sestry, kteří jsou jí prostřednictvím Řádu Božího hrobu mimořádně drazí, právě kvůli péči, kterou projevují vůči Svaté zemi.

Dne jí svěřuji zvláštním způsobem tolik nových rytířů a dam, kteří v mnoha místodržitelstvích přijímají investituru. Znamená to, že vitalita našeho Řádu – i přes všeobecnou krizi vyvolanou Covidem – se neumenšuje.

Jako Řád, jehož základním určením je pomoc Svaté zemi, musíme vždy udržovat živou myšlenku na dva aspekty, které se nás týkají: na eklesiologický rozměr naší činnosti, který dává horizont samotnému našemu závazku, a osobní duchovní a charitativní rozměr, jenž náš činí protagonisty našeho jednání: nikdy průměrného, nikdy mechanického.

Titul rytíře a dámy znamená, že skutečnost darování nás přivádí ke slovům Ježíšovým, která čteme ve Skutcích apoštolských, když Pavel říká efezským křesťanům: „Ve všem jsem vám dal příklad, jak se takto vlastní prací máme ujímat potřebných a pamatovat tím na slova Pána Ježíše, protože on řekl: Blaženější je dávat než dostávat.“ (Skt 20,35) To je vskutku vznešený ideál! Jde o vznešenost, která není odvozena od předků, ale ze skutků, které konáme, vznešenost, která každého z nás staví do souvislosti té nejvyšší lásky, jak to učí svatý Pavel.

To je skutečná vznešenost, po níž toužíme, pro niž se snažíme a nasazujeme se pro ni. Pokračujme a prosme každodenně Marii, Královnu Svaté země, aby nás zahrnovala svou mateřskou přízní, a aby vyprosila mír pro Svatou zemi a celý Blízký Východ.

 

Úvodní slova velmistra v řádovém Newsletteru „La Croce di Gerusalemme“, č. 63, 3. 11. 2021.
Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, listopad 2021.

Back To Top