Skip to content

Modlitba velmistra Řádu Božího hrobu za mír ve Svaté zemi

Kardinál velmistr v tomto dramatickém okamžiku pro obyvatele Svaté země nabízí zvláštní modlitbu, kterou sám napsal. Členové Řádu Božího hrobu i příznivci Svaté země mohou tuto modlitbu každodenně recitovat, a šířit ji mezi ostatní v duchu vzájemného společenství a naděje.

Královno míru,
vyvolená dcero Země, rozvracené ještě dnes válkami, nenávistí a násilím,
my, rytíři a dámy Božího hrobu se k Tobě s důvěrou obracíme s prosbou:
nedopusť, aby Ježíšův pláč nad Svatým městem, které nepochopilo dar pokoje,
znovu narazil na lhostejnost a politický kalkul.

Shlédni na trápení tolika matek, otců, bratrů, sester, dětí,
které jsou obětmi slepých ničivých sil bez budoucnosti.
Vzbuď cesty dialogu, rozhodnou vůli k řešení problémů a spolupráci v jistotě naděje.

Dej, abychom si nikdy nezvykli na zneužívání moci,
abychom nepovažovali boje za „nevyhnutelné“ a jejich oběti za „vedlejší účinky“.
Učiň, aby logika agresivity nepřevládla nad dobrou vůlí,
aby se řešení mnoha problémů neukázalo jako nemožné.

Spolu s učedníky ses modlila o Letnicích:
vypros také nám od Všemohoucího, aby situace ve Svaté zemi,
které vypadají na první pohled jako neřešitelné,
nalezly šťastné řešení.
Amen.

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Web Rady velmistra OESSH, 17,5.2021.
Překlad: Česká magistrální delegace OESSH, květen 2021. S církevním schválením.

Back To Top