Skip to content

Vychází kniha kardinála velmistra o spiritualitě Řádu

Dnes vychází ve Vatikánském nakladatelství kniha kardinála Fernanda Filoniho, zabývající se spiritualitou Řádu Božího hrobu.

„E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento.“ Per una spiritualità dell’Ordine del Santo Sepolcro
„A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ Základy spirituality Řádu Božího hrobu

V sérii krátkých biblických meditací, doplněných texty učení církve, chce velmistr povzbudit čtenáře k meditaci nad posláním rytířů a dam Božího hrobu, které je i výzvou pro každého věřícího: žijeme jako vzkříšení a neseme světlo naděje.

Text knihy připravil kardinál velmistr během lockdownu na jaře roku 2020, a má být pomocí pro každou dámu a každého rytíře, aby dokázali prožívat řádovou spiritualitu v běhu každodenního života.

Členové Řádu Božího hrobu si velmi často kladou otázku, jestli členství v této starobylé instituci s sebou nese i vlastní „spiritualitu“. Jde o otázku nadmíru vhodnou, protože se nejedná o rytířský řád, který by byl pouhým vyznamenáním: jde naopak o aktivní a živoucí společenství, které má svou odpovědnost a úkoly, které mu postupně dávali papežové.

Těmito slovy sám kardinál v předmluvě knihy odůvodňuje smysl jejího napsání, a význam řádové spirituality. Pak čtenáře bere za ruku a doprovází jej při oběvování dvou základních duchovních rozměrů řádového života: biblického a ekleziálního. Od pomazání v Betánii přes ohromující událost prázdného hrobu až k doprovázení Ježíše na cestě do Emauz: tak můžeme s Fernandem Filonim následovat kroky Ježíše ve Svaté zemi. Událost našeho křtu dochází svého naplnění v našem přilnutí k Řádu Božího hrobu. Dámy a rytíři žijí z Božího slova a ze svátostí životem modlitby, a mají ve svých rukou vonný olej, jímž mohou pomazat Kristovo Tělo, Církev. „Přilnutí k Řádu nám umožňuje, abychom pokračovali v díle Marie z Betánie, abychom také my pomazali „Tělo Kristovo“, jímž je Církev, v níž Ježíš žije i dnes. Myslím na Církev v její všeobecné a místní realitě, ale pro členy Řádu zvlášť na Církev Matku všech církví, církev v Jeruzalémě, s jejími věřícími, poutníky, utečenci, i chudými, které Ježíš zanechal naší péči.“ Hluboká řádová spiritualita, prožívaná členy řádu s radostí, se tak stává darem pro celou Církev.

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra Řádu Božího hrobu.

Při vydání knihy poskytl autor rozhovor pro server Vatican News:

Back To Top