Skip to content

Požehnané Velikonoce!

České místodržitelství Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem lidem dobré vůle požehnané prožití velikonočních svátků!

Ať Kristus, který zemřel a vstal z hrobu, osvítí srdce všech lidí a dá jim pokoj!

Ať Jeruzalém a celá Svatá země zakusí mír od Boha sestupující!

K prohloubení významu velikonočních svátků je možné využít četbu velikonočního poselství kardinála Velmistra.

Back To Top