Skip to content

Příprava na svátek Panny Marie, Královny Svaté země: podcast č. 2

Pokud něco hledáš, zastav se na chvíli.

Nepokojností nic nezískáš. Chtěl bych ti říci něco, co by tě mohlo zajímat: „Buďte střízliví a bděte!“. Říkal to apoštol Petr (1Petr 5,8) adresátům jednoho svého dopisu. Byl nejméně pokojným z Ježíšových učedníků, v olivovém háji dokonce pozvedl meč, který mu Ježíš přikázal zastrčit do pochvy.

Chtěl bych to opakovat také tobě, který mi nasloucháš, příteli, který mi nasloucháš!

Konfucius říkal, že i drobná neuměřenost zničí i ten největší projekt.

Buďte uměření, buďte mírní! Droga ti nic nedá! Násilí ti nic nedá! Egoismus ti nic nedá!

Mírnost na první pohled není lehké pochopit. Katechismus katolické církve ji řadí mezi kardinální (základní) ctnosti a jinak je možné ji nazvat: umírněnost, zdrženlivost, střídmost, řád, rovnováha. Co k tomu říci? Svět miluje výstřelky a média je vyzvedávají na svých prvních stranách.

Všichni jsme však přesvědčeni, že konzumismus, i když se bez něj neumíme obejít, nic nepřináší: příroda se brání, narůstají sociální krize, život je ničen!

Trýzněný francouzský spisovatel André Gide objevil znovu podobenství o ztraceném synu a byl přesvědčen, že skutečný život spočívá v připravenosti udělat jakoukoli zkušenost, nakonec uznal, že ani v tom nenalezl štěstí.

Mírnost… to ona tě naučí hledat dobro, tvé dobro i dobro druhých, a obléká se do lásky. Oné vyšší lásky! Lásky, která je ve spojení s Bohem a která nám podává ruku, abychom sestoupili po schodech i v těch nejtemnějších okamžicích našeho života.

Není to ctnost pro slabochy. Marie si ji vybrala za společnici na celý život.

Zkusíš to i ty?

Podcast kardinála velmistra je možné poslouchat v italštině nebo angličtině na stránkách Rady velmistra OESSH. Zde přinášíme jeho český překlad. © Česká magistrální delegace OESSH, 17. 10. 2021.

Úvahu kardinála velmistra o přípravě na slavení svátku řádové patronky modlitbou růžence naleznete v českém překladu na našich stránkách.

Mši sv. s připomínkou řádové patronky, Panny Marie Královny Svaté země, bude sloužit velmistr kardinál Fernando Filoni ve středu dne 20. října 2021 v 11.00 hodin a bude možné ji sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Rady velmistra @granmagistero.oessh nebo na přímém linku: https://www.facebook.com/events/576601763788344/.

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi.

Back To Top