Skip to content

Poselství kardinála velmistra

Na začátku nového roku, který nás staví před velké nejistoty na celosvětové úrovni, bych s vámi chtěl sdílet důležitost prožívání ctnosti naděje v našem každodenním životě, životě křesťanů i členů Řádu. Výzvy, které se před námi objevují a s nimiž se musíme všichni v různém stupni a v různých podobách střetávat, dávají zaznít daleko silněji našemu povolání k tomu, abychom byli posly naděje ve Svaté zemi i v našich společenstvích.

Ten, kdo vstupuje do Řádu, musí toužit po spolupráci, po tom, aby svědčil vlastním křesťanským životem o víře, kterou věří a křesťanskou láskou o konkrétním a velkorysém nasazení pro Svatou zemi, v jistotě že může ovlivnit budoucnost této trýzněné oblasti směrem k dobru. Vazby ke Svaté zemi a Božímu hrobu jsou zdrojem dvojího rozměru – duchovního a charitativního – a jak řekl Jan Pavel II. v roce 2003, umožňují účast na povolání k tomu, abychom byli budovateli lásky a míru a civilizace, která překračuje rozdíly. Vpravíme se úspěšně do pokoje, když se budeme živit nadějí, když budeme schopní „dívat se dále“ a věřit v Boží plán dobra.

“V každé době,“ připomněl papež František 1. ledna letošního roku ve svém poselství ke světovému dni míru, „je mír zároveň darem i ovocem sdíleného úsilí. Existuje totiž »architektura« míru, do níž zasahují různé společenské instituce, a také »řemeslná tvorba« míru, která se týká každého z nás v první osobě.“

V dobách hlubokých rozdělení, politické a společenské fragmentace, zdí, které rozdělují, krvavých bojů a popudlivých nároků je pro Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského nádherné povolání být nástrojem, který pomáhá „reorganizovat naději“, jak to výstižně pojmenoval don Tonino Bello, biskup milovaný apulským lidem, jehož beatifikační proces je v běhu. Protože bez naděje neexistuje budoucnost. Charles Péguy ve svém poetickém díle „Brána k tajemství druhé ctnosti“ nechává promlouvat Boha o naději, které dává přednost mezi ostatními ctnostmi: „To, co ve mně vyvolává úžas, je naděje. Udivuje mne. Maličká naděje, která vypadá jakoby nic. Malá holčička naděje. Nesmrtelná.“ Přesně to dáma nebo rytíř nosí ve svém srdci jako povolání.

Fernando kardinál Filoni

Úvodní slova velmistra v řádovém Newsletteru „La Croce di Gerusalemme“, č. 64, 31. 1. 2022.
Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, leden 2022.

Back To Top