Skip to content

Velikonoční poselství kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, adresoval všem dámám a rytířům Božího hrobu, i všem příznivcům Řádu své velikonoční poselství. Česká magistrální delegace se k jeho přání připojuje a přeje všem požehnané prožití velikonočních svátků i celé doby velikonoční!

Back To Top