Skip to content

Úvodní poselství velmistra, Newsletter č. 72, květen 2024

Gutta cavat lapidem – kapka vyhloubí kámen, říkávali staří Římané, a rád bych tím otevřel tuto svou úvahu. Modlím se, ale nevidím žádné výsledky!

Kardinál Filoni slouží mši sv. na Golgotě dne 3. ledna 2024. Ve svém textu nás vyzývá, abychom se vytrvale a odvážně nepřestávali modlit za mír.

Některé části světa se snaží o mír, mezi nimi Svatá země, kde se násilí takřka nedá zastavit a modlitba, o kterou prosí papež i jeruzalémská církev, jakoby byla zbytečná a nikdo jí nenaslouchal. Tato dramatická situace dává vyvstat otázkám: proč? kým? Bohem? lidmi?

Kapka vyhloubí kámen, a víra nás učí, že modlitba není zbytečná. Ježíš to říkal svým učedníkům: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás.“ (Lk 17,6) Samo o sobě jde o neuvěřitelnou událost, protože moruše je mohutný strom, hluboce zakořeněný v zemi a odolný vůči větru.

Zde se nachází jádro problému: „Kdybyste měli víru“! Víra, velká jako maličké semínko, a vytrvalost podobná kapkám, které pravidelně dopadají, konají a vytvářejí něco na první a povrchní pohled nemožného.

Modlit se tedy neznamená jenom, že se neutíkáme ke zbraním a k násilí, ale znamená to pokračovat v prosbách, aby nejenom Bůh přišel na pomoc. Znamená to prosit, aby nám pomohli i lidé, zejména ti, kdo vedou národy a lidi a jsou za ně zodpovědní, aby nespali klidným spánkem, protože často jsou právě oni zdrojem násilí a válek, jejich lehkovážná rozhodnutí nevýslovně tíží celou populaci.

Modlit se s vírou, která je maličká jako hořčičné semínko a s vytrvalostí kapek, které znovu a znovu dopadají, přináší plody, ale je zapotřebí nechat čas a způsob na Bohu. A právě to mohou rytíř nebo dáma Božího hrobu konat na podporu své vlastní starostlivosti o Ježíšovu zemi v těchto dnech.

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Řádový newsletter „Jerusalem Cross“ č. 72, květen 2024. Překlad:  © České místodržitelství OESSH, květen 2024.

Back To Top