Skip to content

Příprava na svátek Panny Marie, Královny Svaté země: podcast č. 1

„Musíte ve svém srdci nosit vášeň pro Boha, protože pro člověka je to největší útěcha!“ – jeden středověký mystik to připomínal každému, kdo se s ním chtěl setkat a další mystik k tomu dodával, že „nic ti nepomůže nebo neposlouží, jen mučednictví Boží a jeho hořké utrpení.“

Vášeň není Božím pocitem. Je lidská, hluboce lidská.

Bůh se proto musel stát člověkem a přijmout jho tohoto pocitu. Kdo zná vášeň, ví, že silně do sebe vtahuje i tělo, a že srdce v ní nalézá velkou útěchu. Velmi dobře to vědí zamilovaní, kteří prožívají i askezi svého vztahu.

Věděla o tom dobře i Maria, vzor každé lidské osoby dotčené Boží vášní, vášní Boha, která dala podobu Kristovu lidství. Maria nesla znamení vášně prostřednictvím vlastního mateřství a neutíkal před tím, aby sdílela „mučednictví Boží a jeho utrpení.“

Nic víc už ti nebudu říkat! I když každý den je zde démon, který rozněcuje ve tvém srdci pochybnost, bere ti dech a kuje pikle, aby v tobě uhasil vášeň Boží. Pokud neklid, který prochází duší, spálí vášeň, zanechá po sobě jen popel, ale vždy je zde pozvání milosrdenství, které je přívlastkem Božím.

Starý středověký mystik má pravdu, dobře si to zapamatuj! Jestli nenosíš ve svém srdci vášeň Boží, nemůžeš zakoušet největší útěchu!

Podcast kardinála velmistra je možné poslouchat v italštině nebo angličtině na stránkách Rady velmistra OESSH. Zde přinášíme jeho český překlad. © Česká magistrální delegace OESSH, 10. 10. 2021.

Úvahu kardinála velmistra o přípravě na slavení svátku řádové patronky modlitbou růžence naleznete v českém překladu na našich stránkách.

Mši sv. s připomínkou řádové patronky, Panny Marie Královny Svaté země, bude sloužit velmistr kardinál Fernando Filoni ve středu dne 20. října 2021 v 11.00 hodin a bude možné ji sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Rady velmistra @granmagistero.oessh nebo na přímém linku: https://www.facebook.com/events/576601763788344/.

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi.

Back To Top