Skip to content

Úvaha řádového velmistra, Fernanda kardinála Filoniho

Oslava Panny Marie, Královny Svaté země, spadá do růžencového měsíce, na 25. října. Růženec je modlitba, která nás znovu a znovu svazuje s Bohem a opakovaně nás vyzývá k tomu, abychom pozvedli náš zrak do výšin, a zkřížili jej s Mariiným pohledem obráceným na člověka, na celé lidstvo. Marie se stále stará o Církev, jejíž Matkou byla, a byla ostatně i prvním vyvoleným členem Církve. Ježíš ji z výšin Kříže svěřil Janovi, a ten ji přivedl do rodící se Církve, která se navěky stala její novou rodinou.

Mariina přítomnost uklidnila učedníky a ženy, otřesené událostmi a rozrušené tajemstvím smrti a zmrtvýchvstání Páně. Maria měla s milostí a vírou hlubokou zkušenost, byla v této oblasti expertem, a tak mohla tyto své nové děti převzít do péče, obnovit jejich plnou důvěru v Boha a připravit je na zasvěcení Duchem Svatým.

Modlitba s Marií se stala pro apoštolské společenství duchovními cvičeními.

V centru dvoutisícileté zkušenosti Církve stojí Marie Putující, bloudící mezi muži a ženami všech dob, aby žebrala jejich lásku ke Kristu. „Dáma Poutnice“, tak prostá a zároveň vznešená ve své důstojnosti „Matky a Dcery svého Syna“ (Dante) je tichá takřka nepromluví a tomu, kdo ji o to žádá, šeptá: „Přicházím z Nazareta!“

Marie začala svou nepřetržitou pouť v Palestině. Tam započalo doprovázení lidstva, každého člověka, které je pro nás poznamenáno tolika setkáními, jejichž stopy představují početné mariánské svatyně rozesetí po celém světě.

Růženec je modlitbou našeho údělu žebrajících prosebníků, našeho neustávajícího a poněkud monotónního šepotu, jímž Marii žádáme, aby se modlila za nás hříšníky.

Marie sklání svůj zrak k našim lidským problémům a zájmům, k válkám, které zemi zalévají krví, k násilí a nespočetným případům nenávisti, k netečnosti a hrozivé chudobě, a přináší tak útěchu božského milosrdenství: „Otče“, bude prosit jako Ježíš na kříži, „odpusť jim!“

Prosme, aby se každý rytíř a každá dáma Božího hrobu jeruzalémského v tomto mariánském měsíci, jejž uzavírá svátek Panny Marie, Královny Svaté země, modlil svatý růženec a měli při tom zvlášť na srdci, aby Maria otevřela procesy pokoje a smíření v Ježíšově zemi, v našem sužovaném světě, v rodinách, které jsou rozděleny a prochází zkouškou současné a všeobecné pandemie.

Fernando kardinál Filoni
(říjen 2021)

2021:  Oslava v Římě i v České republice

Velmistr kardinál Fernando Filoni, bude sloužit mši sv. s připomínkou řádové patronky, Panny Marie Královny Svaté země 20. října 2021 v 11.00 hodin a bude možné ji sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Rady velmistra @granmagistero.oessh nebo na přímém linku: https://www.facebook.com/events/576601763788344/.

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi.

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH, říjen 2021. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, říjen 2021.

Back To Top