Skip to content

Drazí rytíři a drahé dámy, drazí přátelé Řádu, jsem rád, že se s vámi mohu v tomto čísle našeho čtvrtletního zpravodaje podělit o tři zprávy.

Především, Svatý Otec schválil nový statut a formálně tak potvrdil, že Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je centrální institucí katolické církve. Toto rozhodnutí je pro nás velkým povzbuzením ke službě Svaté zemi, protože jde o vrcholnou formu účasti na starostlivé péči celé Církve o Ježíšovu zemi! Jde o významný „dar“, který od nás vyžaduje velké a stále velkodušnější nasazení. Jedná se takřka o starost o „Tělo“ Kristovo, které je přítomné v živoucí a současné realitě Svaté země: v chudých, dětech a mladistvých ve školní péči, v migrantech, v různých aktivitách i v posvátných stavbách.

Navíc je také připraven tex o spiritualitě našeho řádu, který je nyní překládán a je určen k prohloubení našeho „povolání“ a „poslání“, které mají své kořeny v Božím Slovu a živé Tradici Církve. Pracoval jsem na tomto dokumentu během karantény se záměrem pomoci vám, abyste mohli hlouběji proniknout do duchovního významu příslušnosti k Řádu.

V přípravě je také text úprav liturgie, který je konkrétním uplatněním předchozích dokumentů a chce odpovídajícím způsobem přispět k lesku našeho způsobu slavení Vigilie modlitby a rituálu Investitury ve věrnosti k učení II. vatikánského koncilu a liturgické a ekleziologické cestě Církve.

Je z toho patrné, že jde o tři pilíře, o něž institucionálně, duchovně a liturgicky opřeme naši radostnou příslušnost k Řádu a ušlechtilé závazky, které má k mateřské církvi v Jeruzalémě.

Fernando kardinál Filoni
(slovo velmistra na úvod řádového Newsletteru  58, červenec 2020)

 

Back To Top