Skip to content

JeruzalémÚvaha kardinála velmistra v únoru 2022

Všichni jsme velmi ocenili návrh, který latinský patriarcha jeruzalémský dal farnostem, komunitám a všem věřícím ve Svaté zemi dne 23. ledna 2022, kdy slavíme „neděli Božího Slova“, jak to ustanovil papež František ve svém motu proprio Aperuit illis v roce 2019.

Řádový velkopřevor Mons. Pierbattista Pizzaballa navrhl četbu celého Nového zákona jako příležitost k prožívání tohoto okamžiku v rodině, kdy je možné vysvětlovat některé z těchto textů i dětem. Je také dobré doprovázet četbu některými symbolickými gesty, jako například umístit knihu Písma na zvláštní vyhrazené místo, začínat a končit četbu modlitbou, okamžikem mlčení nebo zpěvem. Jeho podněty směřují ke zdůraznění důležitosti takové iniciativy, ale každý má svobodu ve tvorbě svých vlastních způsobů.

Drahé dámy, drazí rytíři našeho Řádu, myslím, že můžeme od nynějška všichni přijmout za svou myšlenku „setkávat se“ častěji a nově se Slovem Božím. Začněme letos v únoru s pohledem na blížící se dobu svatopostní, která začne v příštím měsíci, a buďme přitom v duchovním spojení se Svatou zemí.

Při příležitosti synodu o Božím Slově v roce 2008 se o Svaté zemi mluvilo jako o „pátém evangeliu“ a papež Benedikt XVI. tento výraz potom často používal, když mluvil o svatých místech, s nimiž se můžeme setkat když se Božím Slovem živíme ještě před tím, než se tam ocitneme osobně.

Obeznamovat lidi se Svatou Zemí znamená předávat ‚páté evangelium‘, totiž dějinné a zeměpisné prostředí, v němž se zjevilo Boží Slovo, a stalo tělem se v Ježíši z Nazareta, pro nás a pro naši spásu” připomenul letos v lednu papež František delegaci pracovníků v médiích Kustodie Svaté země. A dodal: “Právě tam můžeme vidět, ba dokonce se dotýkat skutečnosti příběhu, který Bůh uskutečnil s lidmi. Počínaje místy Abrahamova života až po místa života Ježíšova, od vtělení po prázdný hrob, znamení vzkříšení. Ano, Bůh vstoupil na tuto zemi, jednal s námi na tomto světě. A velikonoční tajemství osvěcuje a dává smysl také dnešním dějinám, cestě lidí, kteří obývají tuto zemi dnes, cestě bohužel poznamenané zraněními a konflikty, ale také Boží milostí, která vždycky otevírá naději, naději na bratrství a pokoj. Když tedy vyprávíte o Svaté zemi, vyprávíte v tomto smyslu také “Páté evangelium”, evangelium, které Bůh nadále píše v dějinách, … v němž se historie a geografie spásy setkávají a umožňují nově číst biblický text, především texty evangelií.“

Jako rytíři a dámy Řádu Božího hrobu tak víme, že oním pátým evangeliem jsou i lidé, kteří žijí ve Svaté zemi a snaží se budovat bratrskou společnost. K tomu přispíváme naší aktivní solidaritou, naším přátelstvím a našimi modlitbami. Prožívejme tedy nastávající týdny spolu se Slovem Božím, ve světle míst a tváří Svaté země, které bedlivě uchováváme v našich srdcích!

Zdroj: Webové stránky rady velmistra OESSH („Velmistrův koutek“), únor 2022. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, únor 2022.

Back To Top