Skip to content

Úvaha kardinála velmistra v létě 2021

Léto je dobou, v níž si obvykle můžeme odpočinout a více se modlit. Chtěl bych vás všechny povzbudit, abyste využili této doby a ponořili se do textů, které jsou Vám nyní k dispozici: do knihy o řádové spiritualitě, Statutu a Rituálu. Je také možné číst, třebas i znovu, publikace, které jsou v pěti jazycích dostupné na oficiálním webu Rady velmistra, plné podnětných vyprávění o tom, čím Řád žije a co uskutečňuje.

Podávejme o tom všem svědectví těm, kdo nás obklopují, prostě a s misionářským duchem! Mluvme často o naší spiritualitě, zakořeněné v prázdném hrobu Krista, který navždy zvítězil nad smrtí. Sdílejme to, co jsme a to, čemu se věnujeme, umožní nám to ukázat autentičtější tvář.

Jsem si vědom toho, že rytíři a dámy v místodržitelstvích navazují vztahy, které směřují k budování Církve jako společenství. Milujeme Církev, tvoříme její součást, Církvi chceme sloužit ve víře!

Prohlubme naše nasazení pro Řád a běžme po cestě našeho křesťanského života.

Fernando kardinál Filoni
(červenec 2021)

Zdroj: Newsletter “Jerusalem Cross” č. 62, léto 2021, s. 1. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, červenec 2021.

 

Back To Top