Skip to content

Příprava na svátek Panny Marie, Královny Svaté země: podcast č. 3

„Objevuje se tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně.“ (Ž 67/68, 25).

Jde o obraz ze žalmu 67 (68). Nejde o jen tak nějaký průvod: je to průvod královský!

A najednou se začneme zajímat: kdo se v tomto průvodu nachází?

Obraznost se mísí se skutečností. A skutečnost, to je fascinující žena: Marie, oděná jako orientální královna. Ve Svaté zemi ji nazývají „Naše Královna“, „Královna Svaté země“.

V náručí nenese dítě, ale model Jeruzaléma, zastupující celou Svatou zemi, jejíž je dcerou. Stala se i matkou onoho nového Jeruzaléma, zrozeného o Letnicích, jímž je Církev.

Jan Pavel II. ustanovil její liturgickou připomínku v měsíci říjnu a křesťanský lid pochopil že Marie má ještě stále zvláštní poslání, které se nikdy neskončí.

Průvod je slavnostní, ale jenom pro toho, kdo do něj vstoupí a nechá se jím vést. Tak je Maria poutnicí a doprovází tebe, kdo ji miluješ, tebe, kdo věříš i tebe, kdo stojíš opodál, plný kritiky, unaven a trochu rezignovaný.

Obrací k tobě svůj pohled, který v sobě nemá výčitku, ale je plný útěchy a modlitby.

Chceš-li, přidej se k průvodu. Bude to nová zkušenost tvého života.

 

Podcast kardinála velmistra je možné poslouchat v italštině nebo angličtině na stránkách Rady velmistra OESSH. Zde přinášíme jeho český překlad. © Česká magistrální delegace OESSH, 19. 10. 2021.

Úvahu kardinála velmistra o přípravě na slavení svátku řádové patronky modlitbou růžence naleznete v českém překladu na našich stránkách.

Mši sv. s připomínkou řádové patronky, Panny Marie Královny Svaté země, bude sloužit velmistr kardinál Fernando Filoni ve středu dne 20. října 2021 v 11.00 hodin a bude možné ji sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Rady velmistra @granmagistero.oessh nebo na přímém linku: https://www.facebook.com/events/576601763788344/.

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi.

Back To Top