Skip to content

Slavnostní inaugurace latinského patriarchy 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince 2020 se nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, ujme svého úřadu prostřednictvím tradičního slavnostního obřadu vstupu do Baziliky Božího hrobu, katedrály Latinského patriarchátu. V rámci obřadu se ujme i patriarchální katedry v bazilice. Poté patriarcha přejde do konkatedrály patriarchátu, kostela Nejsv. Jména Ježíšova v budově Latinského patriarchátu poblíž Jaffské brány, kde pozdraví představitele kléru a věřících Latinského patriarchátu. Celá ceremonie se bude odehrávat za přísných sanitárních opatření daných dopady epidemie Covid-19.

„Co si s sebou ponesu do svého nového poslání? Žiji zde již třicet let a ponesu si všechnu svou zkušenost, bohatství i intenzitu této části mého života. Zde jsem studoval, přijal svou formaci, dělal první kroky na biblickému institutu, až dodnes. Ponesu s sebou to, co jsme, všechna svá omezení a vše, co jsem se naučil, když jsem žil ve Svaté zemi. Chtělo by se říct, že se mi nedaří od Svaté země osvobodit ,“ řekl s úsměvem nový patriarcha v rozhovoru pro italskou agenturu SIR.

Back To Top