Skip to content

Pierbattista Pizzaballa jmenován latinským patriarchou jeruzalémským

Dne 24. října 2020 jmenoval papež František latinským jeruzalémským patriarchou Mons. Pierbattistu Pizzaballu, dosavadního apoštolského administrátora patriarchátu. Po více než čtyřech letech je tedy znovu obsazen Jeruzalémský patriarchát a nový patriarcha je z titulu své funkce i velkopřevorem Řádu Božího hrobu. Nový patriarcha adresoval své diecézi hluboká slova prvního pastýřského listu.

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce; VaticanNews

Back To Top