Skip to content

Latinský patriarchát v Jeruzalémě uhradil své dluhy

Latinský patriarchát v Jeruzalémě prodejem nemovitostí v Nazaretu získal prostředky, jimiž uhradil velkou část svých dluhů v celkové výši 100 miliónů dolarů. Tyto dluhy byly způsobeny finančními problémy spojenými se stavbou budov Americké univerzity v Madabě (Jordánsko) a s jejím provozem. Latinský patriarchát v tiskovém komuniké z 12. června 2020 uvedl, že úkolem nalézt řešení této obtížné situace byl pověřen Mons. Pizzaballa jako apoštolský administrátor. Rozhodnutí o prodeji pozemků nebylo pro patriarchát jednoduché, a bylo schváleno i Svatým Stolcem. Arcibiskup Pizzaballa komentoval později tento krok následujícími slovy: „Obrovský dluh Patriarchátu vůči nadaci sv. Jana Křtitele, spojený s Univerzitou v Madabě, byl plně uhrazen. Patriarchát se tak zbavil více než 60% dluhů, které zatěžovaly jeho správu. Umožnily to určité bolestné prodeje majetku, který pro Patriarchát nebyl nezbytný. Máme jasně stanovený plán, abychom rychle uhradili i zbývající závazky. Ještě je toho mnoho před námi, ale nacházíme se na konci pozitivní cesty života diecéze v Jeruzalémě.“

Back To Top