Skip to content

Návštěva patriarchy Pizzabally v Jordánsku (7. – 21. 1. 2021)

Mons. Pierbattista Pizzaballa, 10. latinský patriarcha jeruzalémský, se poprvé ve své funkci vydal do Jordánska, které je z církevního hlediska pod jeho jurisdikcí (latinská patriarchální diecéze pečuje o věřící v Izraeli, Palestině, v Jordánsku a na Kypru). Návštěva začala ve čtvrtek 7. ledna 2021 a bude pokračovat až do čtvrtka 21. ledna. Jeho Blaženost patriarcha Pizzaballa se setká s politickými autoritami, věřícími, představiteli křesťanských církví, muslimy i představiteli společenského života země.

Patriarchu přivítal během první bohoslužby v kostele Panny Marie Nazaretské ve Sweifieh Mons. William Shomali, světící biskup latinského patriarchátu a patriarchální vikář pro Jordánsko. Zdůraznil, že Jordánsko je oblast latinského patriarchátu, která má největší počet věřících latinského ritu, nevíce farností, škol i nejvyšší počet kněží.

Dne 9. ledna 2021, v předvečer svátku Křtu Páně, navštívil patriarcha místo Kristova křtu, jordánský Al-Maghtas. Slavil mši sv. v kostele Křtu Páně na břehu Jordánu. Ve své homilii vyzdvihl hodnotu Ježíšova křtu a jeho význam jako události, která byla zahájením jeho veřejné činnosti. Povzbudil také věřící, aby v době pandemické krize neztráceli svou naději a žili ze své víry. „V těchto náročných dobách musíme upevnit modlitbu v rodině, zlepšit naše rodinné vztahy a naučit se, co požaduje umění domácí disciplíny.“

Videokonference krále Abdalláha II. Jordánského s J. B. Pizzaballou, 10. 1. 2021 Zdroj: Latinský patrioarchát jeruzalémský, web www.lpj.org

Patriarcha se také dne 10. ledna on-line formou setkal s jordánským králem Abdalláhem II. Král především patriarchovi pogratuloval k jeho jmenování a vyjádřil svou podporu Radě církeví v Jeruzalémě: „Latinský patriarchát i ostatní jeruzalémské církve hrají významnou roli pro vytváření jednoty obyvatel Jeruzaléma, která je klíčem k udržení mezináboženské harmonie a zachování historického a právního statu quo ve Svatém městě.“ Monarcha dále připomněl hluboký vztah k papeži Františkovi a Svatému stolci, vzájemně sdílené principy při podpoře míru, umírněnosti, podpoře utečenců a skupin, které je přijímají. Latinský patriacha ocenil nasazení krále pro zachování křesťanských i muslimských svatých míst a zdůraznil pevné svazky mezi latinským patriarchátem a Jordánskem, přičemž ocenil pomoc, kterou hašemitské království poskytuje při přijímáni uprchlíků a péči o potřebné. Patriarcha také na závěr pogratuloval panovníkovi ke stému výročí založení jordánského státu, jehož zásadními charakteristikami jsou umírněnost, služba potřebným, podpora utečenců a péče o svatá místa.

V pondělí 11. ledna se uskutečnila videokonference s kněžími latinského patriarchátu působícími v Jordánsku. Pizzaballa vyzval především ke spolupráci mezi kněžími a laiky v oblasti pastorační práce a mluvil o spuštění nového všeobecného pastoračního plánu celé patriarchální diecéze, který počítá budď s pastorační radou celé diecéze, nebo s pastoračními radami pro každou z oblastí diecéze. Nakonec vyjádřil kněžím svou ochotu ke spolupráci na tom, aby centrální instituce patriarchátu nabízely lepší pastorační, duchovní a humanitární služby.

Dne 12. ledna bylo uskutečněneno setkání s kněžími, kteří pracují v latinském soudním církevním tribunálu a s jeho předsedou Jihadem Shwaihatem. V církevních tribunálech Latinského patriarchátu (v Jordánsku, Jeruzalémě a Galileji) pracuje celkem 25 kněží. Jordánský tribunál jen v minulém roce řešil 295 sporů a 21 případů nulity manželství. Stejného dne patriarcha, doprovázený mons. Williamem Shomalim a generálním sekretářem vikariátu P. Imadem Alamatem, navštívil generální ředitelství patriarchálních škol v Jordánsku a seznámil se podrobně s aktuálním stavem škol. Následně navštívil i úřad Finančního výboru Latinského patriarchátu v Ammánu a s jeho pracovníky diskutoval o plánech na humanitární pomoc v Ammánu.

Patriarcha se také setkal s představiteli Národního shromáždění, které je v Jordánsku dvoukomorové: 65 členů Senátu jsou jmenováni králem, 130 poslanců Sněmovny reprezentantů (dolní komory) je voleno, přičemž 9 míst je rezervováno pro křesťany, 3 pro národnostní minority (Čerkesové, Čečenci) a 15 pro ženy. Patriarcha nejprve uskutečnil setkání s předsedou horní komory, jímž je Faisal Al Fayez, který mj. řekl: „Jsme hrdí na to, že Jordánskou je požehnáno moudrým hašemitským vedením, které se vždy snažilo o šíření kultury společného života, lásky a harmonie, rozvoje lidských hodnot, odmítání kultury nenávisti, násilí a extremismu a stále vyzdvihovalo společné hodnoty, které směřují k udržení rovnováhy.“

Setkání s předsedou dolní komory parlamentu Abdulem Mun’imem Odatem se odehrálo dne 18. ledna 2021 a patriarcha při něm vyzvedl také skutečnost, že Jordánsko představuje modelový příklad snah o mírové řešení problémů a celospolečenský dialog,  při odmítání násilí a veškerých forem extrémismu. Po skončení sektání byli patriarchou v ammánském sídle patriarchátu přijati diplomaté akreditovaní u jordánského království, kteří patriarchovi oficiálně gratulovali k jeho jmenování latinským patriarchou.

Zdroj: Vatican News, 9. – 11. ledna 2021; 13. ledna 2021; 20. ledna 2021. Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského, 19. ledna 2021.

Back To Top