Skip to content

Papež: „Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními“

Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (městu Římu a celému světu) o slavnosti Narození Páně 2020 zdůraznil papež František hodnotu solidarity a pomoci všem potřebným, hodnotu, která má své nejhlubší zakotvení v Kristově vtělení: Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními, zejména vzhledem k lidem, kteří jsou křehčí, nemocní, ocitli se v této době bez zaměstnání anebo jsou ve vážných těžkostech kvůli ekonomickým důsledkům pandemie, jakož i vůči ženám, které během těchto měsíců sociálního odstupu trpěly domácím násilím. Vzhledem k problému, který nezná hranic, není možné stavět bariéry. Všichni jsme na stejné lodi. Každý člověk je můj bratr. V každém vidím odlesk Boží tváře a v trpících objevuji Pána, který mne žádá o pomoc. Vidím jej v nemocném, v chudém, v nezaměstnaném, v marginalizovaném, v migrantovi a uprchlíkovi, všichni jsme bratři a sestry.“

Papež František se také zastavil u různých ohnisek napětí ve světě, mezi nimi také u Blízkého východu a zejména u Svaté země: „Betlémské Dítě ať daruje bratrství zemi, v níž se narodilo. Izraelci a Palestinci ať dosáhnou obnovy vzájemné důvěry při hledání spravedlivého a trvalého míru, schopného přemáhat násilí a oblastní rozepře a dosvědčovat světu krásu bratrství.“

Zdroj: Vatican News

Back To Top