Skip to content

Inaugurace Pierbattisty Pizzabally jeruzalémským patriarchou

V pátek 4. prosince 2020 nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, slavnostně vstoupil do své katedrály, baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě, a oficiálně se ujal patriarchálního stolce.

Tradiční ceremonie začínala u sídla latinského patriarchy, procesí prošlo ulicemi starého Jeruzaléma až k bazilice Božího hrobu. Na nádvoří baziliky byl patriarcha přivítán třemi zástupci komunit, které stráží baziliku, tedy řecké pravoslavné církve, arménské církve a církve katolické, ale také muslimským vrátným uchovávajícím klíče k bazilice. Po vstupu do baziliky patriarcha vkleče políbil kámen pomazání a požehnal shromážděné věřící svěcenou vodou. Poté jej uvítal františkánský kustod Svaté země, Otec Francesco Patton, který pronesl úvodní pozdravnou řeč. Následně patriarcha sám vstoupil do prostoru Božího hrobu, kde se kráce v tichosti pomodlil, zatímco věřící zpívali hymnus Te Deum. Po četbě evangelia přečetli latinsky a arabsky Mons. Leopoldo Girelli, apoštolský nuncius, a P. Ibrahim Shomali, kancléř patriarchátu, jmenovací papežskou bulu. Emeritní světící biskup patriachátu, Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, přivítal patriachu jménem kolegia konzultorů a všech věřících patriarchátu.

Ve svém projevu patriarcha zdůraznil výjimečnost místa, baziliky Božího hrobu: „Neexistuje žádný začátek, žádná církevní iniciativa, žádný projekt, ketrý by stál za to, pokud nestojí ve velikonočním světle.“ Vyjádřil také svou důvěru v Boží pomoc, když mj. řekl: „Nemohu nezakoušet pocit bázně před posláním, které přesahuje mé schopnosti. Přijímám však tento nový úkol v poslušnosti a chci jej nést s radostí. Je zajisté křížem, ale křížem, který přináší plody spásy pokaždé, když je přijat s radostí.“

Následujícího dne, v sobotu 5. prosince, slavil patriarcha svou první pontifikální mši svatou u Božího hrobu. V homilii, kterou přinášíme v českém překladu,  se zaměřil na podobu, jižby měla mít dnešní latinská církev v Jeruzalémě.

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu v Jeruzalémě

Back To Top