Skip to content

Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi sdružuje od roku 1992 ordináře všech katolických církví sui iuris, které působí ve Svaté zemi. Je obdobou biskupské konference působící ve Svaté zemi. Předsedou je tradičně latinský patriarcha jeruzalémský. Jeho členy jsou jak biskupové ve funkci, tak i biskupové emeritní.

  • latinských biskupů do něj kromě patriarchy patří i všichni světící biskupové patriarchátu, emeritní biskupové, patriarchální vikáři a františkánský kustod Svaté země.
  • Maronitské katolické církve se jedná o archieparchu Haify a Sv. země, kyperského archieparchu;
  • Melchitská řeckokatolická církev je zastoupena archieparchou Petry a Filadelfie, archieparchou akkonským a patriarchálním vikářem pro Jeruzalém.
  • Syrskou katolickou církev představuje patriarchální exarcha v Jeruzalémě,
  • Arménská katolická církev je představována také patriarchálním exarchou v Jeruzalémě,
  • Chaldejská katolická církev patriarchálním vikářem (protosyncelem) pro Jeruzalém a protosyncelem pro Jordánsko.
  • Ve Shromáždění jsou i zástupci řeholních představených.
Back To Top