Skip to content

Pizzaballa administrátorem Latinského jeruzalémského patriarchátu

Papež František přijal abdikaci latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala, neboť dosáhl věku 75 let, kdy je nutno abdikaci předložit. Novým apoštolským administrátorem sede vacante Latinského jeruzalémského patriarchátu jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu. „Byl jsem požádán, abych se vrátil do Jeruzaléma,“ komentuje s odvoláním na Lukášovo evangelium (24. kapitola) P. Pierbattista Pizzaballa své nové jmenování. Byl rovněž jmenován arcibiskupem, jeho svěcení proběhne v září.

„Jako apoštoly po tom, ‚co se odehrálo v Jeruzalémě‘ a po setkání se Vzkříšeným, i mě žádá Pán skrze papeže, abych se vrátil do Svatého města po své zkušenosti kustoda. Neskrývám, že jsem byl touto žádostí překvapen, protože znám své osobní i objektivní limity. Dokážete si tedy představit mé rozechvění a obavy tváří v tvář úkolu, který je mi svěřen,“ uvedl P. Pizaballa, který až do dubna letošního roku působil ve Svaté zemi jako kustod, tj. představený františkánů.

„Přesto dobře vím, že je to on, kdo mě volá a posílá, a jemu důvěřuji. ‚Stačí ti moje milost.‘ (2Kor 12,9) Vracím se do Jeruzaléma s touhou sloužit především místnímu kléru a celému společenství. Prosím všechny o porozumění, přátelství a spolupráci,“ dodal nový patriarcha.

P. Pierbattista Pizzaballa se narodil 21. dubna 1965 v Sologno al Serio v Itálii. Roku 1984 zahájil noviciát na hoře La Verna, kde sv. František z Assisi obdržel stigmata. Slavné sliby složil v roce 1989. Teologii studoval na Antonianu v Římě a po kněžském svěcení v roce 1990 na Františkánském biblickém institutu v Jeruzalémě. Na jeruzalémské biblické fakultě rovněž vyučoval. V roce 2001 se stal kvardiánem (představeným kláštera) v konventu sv. Simeona a Anny v Jeruzalémě. V pastoraci se věnoval v letech 2005–2008 hebrejsky mluvícím katolíkům. Roku 2004 byl zvolen kustodem Svaté země, pod níž spadá více zemí na Blízkém východě, a stal se kvardiánem na hoře Sion. Úkol kustoda vykonával mimořádně dlouho, až do dubna 2016.

Apoštolský administrátor „sede vacante“ bývá jmenován Svatým stolcem a řídí diecézi po odchodu sídelního biskupa. Má přitom plná práva a povinnosti, jako by byl diecézním biskupem.

Řád Božího hrobu každoročně na činnost patriarchátu přispívá částkou převyšující 10 milionů eur, a to zejména na podporu církevního školství a charitativních aktivit.

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Terrasanta.net

Back To Top