Skip to content

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, jež jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice náboženská a moralistická. Po starých Řecích jsme zdědili jak víru, že je možno pochopit přírodní řád, tak i ducha racionálního bádání, který je étosem vědy. Ve dvacátém století jsme si však jistě uvědomili i vnitřní napětí mezi těmito oběma dědictvími, jež přineslo nejen živelný technologický rozvoj, ale i krizi duchovních hodnot symbolizovanou dvěma světovými válkami. Snad právě proto je v dnešním čase pro nás důležitá jak obnova víry na svatých místech, tak i pokusy našeho řádu o zmírnění konfliktů našich monoteistických náboženství na Blízkém východě.

Organizování poutnických výprav pokládáme za jeden ze stěžejních úkolů Řádu Božího hrobu jeruzalémského, a i když jsme (zatím) jednou z nejmenších řádových organizací, snažíme se tím více organizovat poutnické výpravy našich krajanů do Svaté země. Ve dnech 8. až 15. března 2017 vyrazila česká skupina 55 poutníků pod vedením našeho spolubratra P. Milana Palkoviče z Vídně do Tel Avivu. Pouti se rovněž účastnil baron Jaroslav Battaglia, též rytíř našeho řádu. Všichni čeští poutníci byli již druhého dne po příjezdu vřele přivítáni apoštolským administrátorem a arcibiskupem Pierbattistou Pizzaballou v sídle Latinského patriarchátu jeruzalémského. Naši členové byli vyznamenáni poutnickými mušlemi a zároveň předali dary české magistrální delegace. Tento zážitek byl velkým potěšením pro všechny účastníky zájezdu zorganizovaného českou magistrální delegací a snad lze říci, že i výtečnou reklamou našich řádových aktivit a snah. Doufejme, že se nám podaří v neztenčené míře v těchto poutích pokračovat.

Dr. Jiří Pořízka, magistrální delegát

Back To Top