Skip to content

Zpráva o české investituře ve vatikánském řádovém newsletteru

Zmínku o první slavnostní investituře rytířů Řádu Božího hrobu jeruzalémského v České republice přinesl i vatikánský řádový Newsletter č. 42/2016, a to v dubnovém čísle na straně 14 s fotografií účastníků – cit.: „Cardinal O’Brien presided at the first ceremony of Investiture in Olomouc, in the Czech Republic, during the beautiful ceremonies held April 16 and 17.“

Newsletter dále uveřejnil rozhovor s P. Faysalem Hijazeenem, ředitelem sítě škol zřízených Latinským patriarchátem jeruzalémským. V těchto školách studuje takřka 19 tisíc dětí, křesťané i muslimové, kteří jsou vedeni k vzájemnému respektu a toleranci. P. Faysal zdůraznil, že školy stavějí mosty k porozumění mezi náboženstvími a kulturami a konstatoval, že bez podpory Řádu Božího hrobu by jejich činnost nebyla vůbec myslitelná.

Back To Top