Skip to content

První investitura rytířů řádu Božího hrobu v českých zemích

O čtvrté neděli velikonoční dne 17. dubna 2016 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu Edwin Frederick kardinál O´Brien první slavnostní investituru rytířů řádu Božího hrobu jeruzalémského v naší vlasti. O rok dříve (2015) byla ustanovena Česká magistrální delegace se dvěma čelnými představiteli: magistrálním delegátem byl jmenován dr. Jiří Pořízka a duchovním vůdcem – velkopřevorem – olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Investituře byli rovněž přítomni biskup Mons. Josef Hrdlička, švédští a dánští rytíři Božího hrobu, včetně Bo Theutenberga, švédského exdiplomata a člena Rady velmistra v Římě, a patrona české delegace dr. Stefana Ahrenstedta, švédského místodržícího. Obě zmíněné osobnosti se velmi zasloužily o založení české magistrální delegace, jež je v současnosti tvořena velkopřevorem, delegátem, pěti rytíři, jednou dámou a dvěma kněžími.

Fotografie z vigilie slavené v kapli Arcibiskupského paláce a z následné investitury v olomoucké katedrále sv. Václava lze nalézt na webu Člověk a víra; na YouTube kanálu TV Noe lze zhlédnout zkrácený videozáznam slavnostní investitury (viz níže).

Back To Top